Pocta hrdinům, kteří pomáhali Anthropoidu

MF DNES - - PRAHA -

Po necelém čtvrtroce budou moci autobusy MHD projet po Vysočanské estakádě. Zatím pouze ve směru od Proseka, na opačné trase budou stále využívat objížďku. Provoz na důležité dopravní tepně v severní části metropole zkolaboval v červenci, kdy se propadla vozovka.

Valící se voda na páteřní komunikaci vymlela kavernu a následně se zbortilo několik metrů staré zděné odpadní stoky. Nezbytnou opravu nestabilního podloží dělníci dokončili již na sklonku září. Poté stavbaři zabezpečili jeden jízdní pruh.

„Geotechnický průzkum ukázal na nestabilní podloží komunikace i mimo osu kanalizace. V místě je velmi složité podloží, bývala zde pískovna, a tak se střídají navážky s pískovcovými bloky,“vysvětlil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

Dosud jezdilo kvůli kráteru objížďkami osm linek autobusů MHD, od

Na rodiny Piskáčků, Khodlů a Smržových, zavražděné hrdinné spolupracovníky výsadkářů operace Anthropoid, vzpomene i městská část Praha 9. Připomínat je budou pamětní desky, které budou odhaleny v sobotu 22. října v ulici Na Břehu číslo 15, Kolbenově číslo 16 a Zákostelní číslo 5. Tedy domech, kde zmínění lidé žili.

Bez obětavých pomocníků by jen těžko bylo možné, aby parašutisté v okupované zemi dokázali splnit svou misi – atentát na Reinharda Heydricha. Václav Khodl například pomáhal skrýt padáky a další věci, které Jozef Gabčík a Jan Kubiš provizorně ukryli na konci roku 1941 po seskoku u Nehvizd. Ema Khodlová patřila k ubytovatelkám parašutistů. soboty budou objížďku využívat jen linky ve směru na Prosek. Je to o dva týdny déle, než PVK původně avizovala. Kanalizace ve Vysočanské ulici musí projít ještě důkladnější rekonstrukcí v délce čtyř set metrů. Tyto práce by měly skončit příští Jaroslav Piskáček patřil k členům sokolského podzemí a pomohl vojákům zprostředkovat kontakt s vedením organizace JINDRA.

Po zradě Karla Čurdy příslušníky rodin zatklo v létě 1942 gestapo. Za svou nezištnou pomoc byli členové těchto rodin zavražděni 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen. Naplnila se tak slova, která českoslovenští vojáci slyšeli před odletem z Velké Británie. „Němci vraždí nejlepší z nejlepších. I tento stav je znamením války. Tedy nenaříkat, neplakat, ale dělat. Úkol je historicky vážný, riziko veliké,“sdělil parašutistům před akcí plukovník František Moravec, šéf zpravodajského odboru exilového ministerstva národní obrany v Londýně. (boh) rok. „Pro opravu kanalizace jsme vyrazili tři těžní šachty do hloubky šesti metrů. Nyní již máme vyraženo zhruba padesát metrů tunelu pro vyzdění nového tělesa stoky,“doplnil mluvčí Mrázek.

„Je v prvořadém zájmu městské části Praha 9, aby Vysočanská estakáda byla v provozu co nejdříve. Dopravní situace na Klíčově a na Prosecké ve špičkách netěší nikoho,“uvedl mluvčí MČ Praha 9 Jiří Houdek. Oprava není jednoduchou záležitostí, to dokazují i expertizy tohoto úseku. Ve svrchní části profilu silnice jsou svahové sedimenty, většinou jsou to bohužel štěrkovité a písčité hlíny s balvany pískovců. „V prostoru stoupacího jízdního pruhu ve Vysočanské estakádě byla zaznamenána v podloží vozovky dokonce přítomnost sekundárně oslabených rozvolněných zemin, lidově řečeno navážek,“uvádí zpráva úřadu MČ Praha 9.

V roce 1965 se propadl autobus

Vysočanská estakáda, přezdívaná někdy též Prosecká, coby klíčová komunikace této části Prahy začala sloužit v roce 1967. Stalo se tak v době stavby proseckého sídliště. Tehdy také prakticky zanikla stará komunikační síť, která zde fungovala před zásadní proměnou severní části metropole.

S ohledem na špatný stav komunikace v roce 2002 dělníci zbourali most dlouhý 264 metrů až po základy pilířů a znovu vybudovali. Celkový obnovený úsek dosáhl délky 1 240 metrů. „Nový konstrukční systém představuje spojitý nosník s dilatačními závěry,“popsali rekonstrukci tehdejší projektanti.

Geologicky pestré a problematické podloží v této části města zazlobilo v historii již několikrát. Asi nejproslulejším se stal propad trolejbusu v ulici Na Krocínce v létě roku 1965. Pod zemí se na Proseku nachází několikapatrové bludiště.

Foto: Praha 9

Past na auta Silnice na rušné Vysočanské estakádě se propadla po bouřce na konci července. Na místě uvázly dva vozy, které policie vyprostila. Nikdo se naštěstí nezranil.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.