Fakta Co odhalila prověrka NKÚ

MF DNES - - Z DOMOVA -

dostává za své služby, ubytování klientů, léčebné a lázeňské kúry.

„V důsledku této skutečnosti byly výnosy i výsledek hospodaření VLRZ o uvedenou částku nadhodnoceny,“píše se ve zprávě, kterou má MF DNES k dispozici.

A není to jediný případ. Vojenské lázeňské domy, hotely, rehabilitační ústavy, zotavovny nebo domov péče pro válečné veterány mají sloužit vojákům a dalším zaměstnancům ministerstva obrany. Na jejich léčení a rekreaci dostává VLRZ od státu peníze. Ve zřizovací listině je napsáno, že pouze pokud je kapacita volná, může VLRZ nabízet své služby za úplatu i jiným klientům. VLRZ poskytovala vojákům jen třetinu své kapacity, zbytek plnili hosté.

Když byl příspěvek od státu vyšší, než kolik si žádal provoz v souvislosti s pobyty vojáků, měla VLRZ podle kontrolorů nespotřebovaný přebytek vrátit státu. To ale neudělala a místo toho státní peníze používala Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřoval hospodaření Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení za roky 2012 až 2015. Zjistil, že VLRZ používala státní příspěvky určené na služby pro vojáky na krytí nákladů spojených s pobyty veřejnosti. Špatně tvořila rezervy a peníze na opravy a údržbu budov převáděla do výnosů. Těmito účetními operacemi nadhodnocovala svůj hospodářský výsledek. VLRZ i ministerstvo obrany chyby odmítají.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.