Pracujeme s pokorou, úsporně a šikovně

MF DNES - - ČEŠI VE SVĚTĚ - Ředitel České rozvojové agentury

Rozvojových projektů vede Česká republika řadu. Zambijským dívkám a chlapcům jsme pomohli se vyučit v praktických oborech, jako je krejčí či elektrikář, a tím získat pravidelné zaměstnání. V odlehlém gruzínském regionu Tušeti jsme zprostředkovali zdravotní péči a plán rozvoje chráněné přírodní oblasti. V několika mongolských provinciích jsme zkvalitnili místním lidem přístup k pitné vodě, a i proto mají menší motivaci migrovat do hlavního města.

Podobně Česko pomáhá ve 12 zemích a ve třech dalších už projekty skončily. Spolupracuje se státní správou, kraji a obcemi i s firmami, univerzitami, nevládními organizacemi a řadou dobrovolníků. Přispívá tak ke globálnímu úsilí za odstranění chudoby. Důstojného života pro každého nelze dosáhnout bez ekonomického růstu ani bez ochrany životního prostředí.

Ve finančním srovnání ještě za vyspělými dárci, jako jsou severské země, Nizozemsko nebo Německo, zaostáváme, nicméně se nebojím konstatovat, že rozvojovou pomoc děláme typicky českým způsobem – pokorně, úsporně a šikovně. Pokorně proto, že nepropadáme mesiášskému komplexu, ale snažíme se vždy přizpůsobit potřebám a zvyklostem místní komunity. Úsporně proto, že na administrativu jde jen pět procent nákladů každého projektu. A šikovně proto, že dokážeme improvizovat i tam, kde zdánlivě hi-tech řešení selhávají.

„Rozdáváme schopnosti, předáváme zkušenosti“

Ptáte se, zda český přístup nese výsledky? V Kambodži jsem mluvil s rodinami, které díky domácím bioplynárnám šetří energii a jejich děti se mohou učit i po setmění. Na předměstí etiopské Addis Abeby jsem potkal ženy, které se díky českému projektu organizují do skupin a dosáhnou na mikroúvěry pro své podnikání. V Bosně jsem navštívil farmáře, kteří díky naší pomoci zvýšili zemědělskou produkci a teď ji mohou vyvážet na evropský trh.

To jsou cíle, kterých chtějí Češi ve světě dosáhnout. Nerozdáváme chudým lidem peníze ani jídlo. Rozdáváme jim schopnosti, díky kterým se o své živobytí postarají sami. Předáváme jim naše zkušenosti z přechodu k demokracii, ale vždy s citem pro místní situaci a kulturu. Nepoučujeme o potřebě dobrého vládnutí, ale snažíme se motivovat ke změně a podporovat místní instituce v jejich reformním snažení. Nenahrazujeme soukromé investice, ale usnadňujeme obchod a navazování podnikatelských partnerství.

A co když se některý projekt nepodaří? Může se to stát. Pracujeme ve složitém klimatickém, bezpečnostním a právním prostředí. Rozvojová pomoc je investice a ta se bez rizika neobejde. Důležité je, že prostředky daňových poplatníků spravujeme svědomitě a dovedeme se z chyb poučit.

A proč to všechno děláme? Protože rozvojovou spolupráci chápeme jako nedílnou součást české zahraniční politiky. Protože svět není jen zdrojem hrozeb, před kterými by bylo možné se schovat za vysokou zdí. Své bohatství ani bezpečí nemůžeme ochránit, aniž se o ně podělíme s ostatními. Protože sdílíme stejnou planetu se sedmi miliardami dalších bytostí. Spousta Čechů a Češek to ví, a tak vyrazila do světa zanechat své stopy.

„Své bohatství ani bezpečí nemůžeme ochránit, aniž se o ně dělíme s ostatními.“

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.