Český vědec zakládal univerzitu v Burundi

MF DNES - - ČEŠI VE SVĚTĚ -

Pokračování ze strany 1

Jak to v Burundi vypadá teď?

Nejhorší situace z hlediska bezpečnosti tam byla loni, od té doby dochází jen k občasným násilnostem. Rok 2015 byl rokem prezidentských voleb, kdy vláda uplatňovala autoritářské přístupy a opozice na ně reagovala násilnými střety na ulicích. To pak oboustranně eskalovalo. Ze země kvůli tomu uprchlo přibližně 170 tisíc lidí. Usadili se v okolních zemích, hlavně v Tanzanii a DR Kongo. V uprchlických táborech propukla i cholera a jiné nemoci, i když v poslední době se na většině míst zdravotní situace zlepšila.

Učí na univerzitě spíše místní, nebo Evropané?

Na univerzitě přednášejí především místní kolegové. Většina je z Burundi, některé jsme získali také z Konga, Rwandy či Ugandy. Rozvíjíme rovněž spolupráci s evropskými a dalšími univerzitami ve světě, například s evropskými mediky.

Jak složité je získat pro univerzitu tamní experty? Má Burundi vysokoškolsky vzdělané lidi?

Burundi má jen menší procento vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Nicméně univerzitu nezaměřujeme pouze na Burundi, ale na východní Afriku, a to jak z hlediska studentů, tak z hlediska učitelů. Oslovujeme tedy případné pedagogy z celého regionu a v tom už nějaký výběr udělat můžeme.

Z jakých oborů si mohou studenti vybrat?

Máme už akreditované tři fakulty a další dvě jsou v procesu utváření. Cílem je pět fakult: medicína, zemědělství, technika, ekonomie a právo, sociální a humanitní vědy. Rád bych zdůraznil, že nabízíme nejen obecné vzdělání jako jinde, ale také specifické vzdělání, které může pomoci v dané oblasti. Zaměřujeme se tedy nejen na lékařství, ale také konkrétně na tropickou medicínu, podobně i na tropické zemědělství s ekonomikou, pochopení východoafrické kanceláře zahraničních organizací i konvoje přivážející pomoc z Turecka.

Od začátku července prochází Aleppo jednou z nejintenzivnějších bitev za celých pět let. Provládní síly odřízly poslední z přístupových cest do východní části města. Zhruba 300 tisíc civilistů se ocitlo v obležení bez možnosti pomoci. „Od 7. července, kdy byla odříznuta jediná přístupová cesta ze západní části města, letecké útoky neustaly. Bombardování se nezastavuje déle než na hodinu,“popisuje současnou situaci Syřan Munther, který stále žije ve východním Aleppu.

Docházejí potraviny i pitná voda

Stupňují se útoky na vodovodní stanice a Aleppu hrozí epidemie průjmových onemocnění ze špinavé vody. „Lidé používají vodu ze studní, které si museli vykopat. Ta je plná bakterií,“dodává Munther. Humanitární organizace nemůžou přivážet zásoby. Lidem docházejí potraviny, pitná voda, pohonné hmoty, léky a jiné základní položky.

Syřané už nevěří, že jim mezinárodní společenství pomůže. Bojí se, že na ně svět zapomněl. Když východ města padl do obležení, vyšli lidé do ulic s transparenty. Na některých ze zoufalství žádali o pomoc Marťany. společnosti v globálním rámci a podobně.

Od založení univerzity uplynulo několik let. Je již dnes viditelný její přínos pro zemi či celý region?

Těší nás, že jsme v červnu měli první absolventy. Jsme teprve na začátku. Než se naši bývalí studenti dostanou do pozic, ze kterých by mohli výrazněji ovlivnit zemi nebo region, potřebují několik let. K takovým vlivům obvykle dochází až po větší pracovní zkušenosti, a to zpravidla až ve vyšším nebo alespoň středním věku, a to i v Evropě. Vidíme, že by se studenti mohli dobře uplatnit v praxi už jen proto, že lidí s vysokoškolským vzděláním tam není mnoho. A navíc se domníváme, a to pokládám za skutečně důležité, že poskytujeme vhodné vzdělání, které je šité na míru tamním podmínkám.

Co myslíte, že mohou Češi, potažmo Evropané, danému regionu nabídnout?

Češi, Evropané i lidé z jiných oblastí světa tam mohou nabídnout pomoc a spolupráci, pokud pochopí a budou respektovat především hlavní potřeby, zájmy a hodnoty tamních lidí. Bohužel mnohdy dochází k vnucování cizích zájmů různých zahraničních politiků, firem a dalších subjektů, ať už jsou ze Rwandy, nebo jiných afrických zemí, z Evropy nebo odjinud. Respektování jejich odlišností při zachování alespoň základních práv je nutnou cestou k porozumění a kooperaci.

Existuje něco, čím bychom se měli naopak inspirovat my?

Mohli bychom se inspirovat jejich intenzivními mezilidskými vztahy, které by mohly pomoci odstranit mnohé deprese a frustrace vzájemně izolovaných a přepracovaných Evropanů. Poznání tamní úchvatné tropické přírody nás přitom může přivést k větší úctě k přírodě jako takové a k uvědomění si neudržitelné planetární devastace životního prostředí, kterou je třeba zastavit.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.