Koupím dům a budu platit daně

MF DNES - - VELKÝ RÁDCE -

Kto upujete dům či byt, stálo vás celé úspory a ještě jste se u banky zadlužili na 20 let? Tím to bohužel nekončí. Budete muset ještě zaplatit daně. Jaké?

Daň z nabytí nemovitosti: U kupních smluv doručených katastrálnímu úřadu od 1. 11. 2016 platí čtyřprocentní daň nově kupující. Daňové přiznání je třeba podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad do katastru. Přiznání podáváte finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Od daně jsou osvobozeny bezúplatné převody (darování, dědictví…) a také první koupě nových nemovitostí (do pěti let od jejich dokončení).

Daň z nemovitosti: nový majitel nemovitosti musí do konce ledna následujícího roku podat přiznání k dani z nemovitosti a do konce května daň zaplatit. Přiznání se podává jen jednou, daň se pak platí každý rok. Výše daně závisí na typu nemovitosti i lokalitě, kde se nachází.

Daň z příjmu: platí ji prodávající, ale jen pokud nemovitost vlastnil kratší dobu než 5 let nebo v ní bydlel kratší dobu než dva roky. Obavu nemusejí mít ti, kdo prodávají nemovitost, kterou zdědili – do lhůty se započítává i doba vlastnictví zůstavitele.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.