Školkám potíže ještě nekončí

MF DNES - - Z DOMOVA - — Radka Hrdinová

Lesní školky o děti pečují pod širým nebem a pevné zázemí mívají jen pro případ nouze. Podmínky hygienické vyhlášky nastavené pro školky kamenné proto byly dosud mimo jejich možnosti. Kvůli tomu nemohly být zapsány do školního rejstříku a nemohly ani žádat o státní příspěvek.

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo vyhlášku, která to změní. „Příjemně nás překvapila, parametry jsou nastavené podle toho, jak školky v praxi fungují,“říká předsedkyně Asociace lesních školek Tereza Valkounová.

Kolik ze školek, které vaše asociace sdružuje, nové hygienické podmínky už teď splňuje?

Ze zhruba 150 školek je to podle mého odhadu zhruba polovina, i když některé věci bude ještě třeba vyjasnit.

Školky budou moci dovážet pitnou vodu, nepředepisuje se už nutný počet umyvadel, ale stačí hygienické zařízení s tekoucí vodou v dosahu. Nepřipomíná to pravidla pro letní tábory?

Možná trochu, lesní školka je stejně jako tábor péče o děti venku, byť jen krátkodobě. Spíš ale vidím inspiraci v tom, jak je fungování lesních školek ošetřené v německé legislativě. Tam je jich hodně a legislativa je vyzkoušená v praxi.

Kde jsou ještě nejasnosti?

Například v tom, jak se bude posuzovat smogová situace. Podle návrhu nemají lesní školky fungovat v oblastech se znečištěným ovzduším. Je logické, že chce vyhláška zamezit zakládání školek například v blízkosti silnic. Chybějí ale pravidla, která by třeba stanovila, co se bude chápat jako znečištěné území. Protože paradoxně právě tam, kde jsou smogové situace častější, rodiče mají o lesní školky zájem. Doufáme, že budou podobná jako u klasických školek, které sledují stav ovzduší, a když je to vážné, mají náhradní program. Ale to jsou víceméně detaily, z komunikace s ministerstvy nemám pocit, že by chtěla situaci školkám komplikovat.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.