Zavřeno. Pohroma strašlivější než mor

MF DNES - - NÁZORY -

Vládní koalice prohlasovala zákon nařizující samosprávě rozpočtovou zodpovědnost. Skončí zřejmě před Ústavním soudem, protože současně neprošla změna ústavy, která by zavázala k zodpovědnému hospodaření i vládu. A tak zákon ukládající povinnosti samosprávě zůstává bez ústavní opory. Jeho dopady budou obrovské. Samosprávy budou muset přijímat vyrovnané rozpočty, pokud činí celkový dluh veřejných financí 55 % vůči HDP. A nejen to. Vláda také hodlá některým obcím zadržovat zákonem garantované daňové výnosy. Půjde o obce s dluhy přesahujícími 60 % průměru ročních příjmů za poslední čtyři roky. Tento ukazatel je tvrdý a nebere v potaz důvody zadlužení obecních rozpočtů, z nichž se splácí třeba úvěry na nezbytné projekty. Vláda tak dál paralyzuje chod samosprávy a omezuje její práva. Sama si přitom píše rozpočtová opatření bez zapojení veřejné kontroly. Pokud bude v tomto trendu pokračovat, bude mít brzy její nepřátelská politika vůči samosprávě viditelný dopad i na občany, kteří v daných obcích a krajích žijí. Jsem zvědavý, jak se k tomu postaví noví hejtmani zvolení za ANO. A hlavně doufám, že Senát navržené změny odmítne. — Vladislav Vilímec, poslanec ODS Po přečtení včerejších novin jsem došla k názoru, že se na nás řítí strašná pohroma, horší než mor nebo povodeň, a to zavřené velké obchody o státních svátcích. Nemá z ní strach jen ona v novinách zmiňovaná brunetka z autobusu, ale i manažeři, kteří se bojí sčítat ztráty, a to je co říct. Takový manažer se hned tak ničeho nelekne! Ale teď vážně. Chceme patřit mezi vyspělé země. U mnohých našich sousedů je zavřeno nejen o svátcích, ale i v neděli. Mnozí z nás upozorňují, že evropské zákony vychází z židovsko-křesťanské tradice. Co říká tradice židovská? Ve Starém zákoně se dočteme, že o svátcích bylo zakázáno pracovat nejen Izraelcům, ale i dobytku a hostům (Druhá kniha Mojžíšova, kapitola 20, verše 8–11). A v Novém zákoně? Najdeme krásný příběh o boháči, který měl velkou úrodu a těšil se, jak si bude užívat. Příběh končí slovy: „Ale Bůh mu (boháči) řekl: Blázne, ještě té noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?“(Lukáš, kapitola 12, verše 16–21). Nejsou náhodou jiné věci cennější než ustavičná práce a hromadění majetku? — Hana Rajdusová, Havířov

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.