Ladislav Špaček

MF DNES - - DNES ANKETA -

Přechylování je staletou součástí českého jazyka. Je velmi praktické, protože umožňuje bez dalších pomůcek určit, zda je řeč o ženě, nebo muži. Užití mužské podoby jména pro ženu je v češtině cizorodé a komplikuje porozumění a začleňování jména do věty. Například z věty Jeřábek a Smetana se vášnivě líbali nepoznáte, jestli se líbal Jeřábek se Smetanovou, nebo Smetana s Jeřábkovou, Smetanová s Jeřábkovou, nebo Smetana s Jeřábkem. Jazyky, které neumějí přechylovat, si musejí pomáhat tím, že před jméno těžkopádně předřadí pan nebo paní: Clinton and Trump kiss each other je stejně nesrozumitelné jako předchozí případ v češtině, proto to angličtina řeší: Mr. Trump and Mrs. Clinton kiss each other. Čeština je jazyk flektivní, ohýbá slova, tvoří tvary pomocí předpon, přípon a koncovek, proto je pro ni přirozené připojení -ová ke jménu, a je jasno. Přechylování taky pomáhá zařazení jména do přirozeného toku věty: Jeřábek se česala zní nelogicky, Jeřábková se česala je přirozené. Proto je přechylování pravidlem spisovného jazyka a jeho nedodržování je zvláště u televizních pracovníků prohřeškem, měli by umět česky. Na tom pravidle nemění nic pár výjimek. Jestli je jméno natolik vžité v původní podobě, že by přechylování bylo nesmyslné, ponechává se v originální verzi: Sonja Henie, Greta Garbo. Ještě jedna výjimka: matriční zákon, který stanoví, jak je dítě zapsáno do matriky nebo jaké jméno přijímá nevěsta při sňatku, umožňuje výjimku u žen, které mají za manžela cizího státního příslušníka (střelkyně Emmons, Gabriela Lefenda, moderátorka z ostravské televize), pak taky u žen, které mají trvalé bydliště v zahraničí. Některé celebrity v touze po světovosti toho trochu zneužívají, nahlásí, že budou trvale bydlet v cizině, a získají tuto výjimku, to je asi Emma Smetana, naštěstí je jich jen pár a jejich jméno působí spíš cizorodě a neústrojně. Současná jazyková norma nabízí velmi dobré možnosti. Umožňuje nepřechylovat všeobecně známé jméno, až jakousi značku, jako Jolie, Christie, Spears, Monroe, nebo ta, jež nemají v češtině analogické typy – Kirui, Carey. Ale jména zakončená na běžnou českou souhlásku a dobře se začleňující do skloňovacího systému, jako je Clintonová, Merkelová, bych doporučila přechylovat, a nejen proto, aby čtenář, posluchač okamžitě věděl, zda se jedná o muže, či ženu, ale i proto že nepřechýlená přece jen získávají jakýsi laciný nádech celebritismu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.