Připomeňme si Jana Masaryka

MF DNES - - NÁZORY - — Jan Lejsek

Bylo krátce po válce. Otec a strýc poslouchali projev ministra zahraničí Jana Masaryka. Mne jako školáka tyto věci nezajímaly, ale otec mě vyzval, abych poslouchal také. Přiznám, že jsem všemu nerozuměl, ale pamatuji se na tyto Masarykovy věty: „Československo neleží mezi východem a západem, ale mezi Ruskem a Německem. Chceme-li jako malý národ v tomto prostoru žít, musíme být zadobře s oběma.“Na tato slova strýc i otec podrážděně reagovali: „Co to ten Honza říká? To se máme kamarádit s Němci?“Dnes vidíme, že zatímco s Německem jsme nalezli cestu porozumění a vzájemného odpuštění minulých křivd, tak pokud někteří politici udělají krok na podobné cestě k Rusku, jsou kritizováni a odsuzováni. Dnes, kdy je Evropa ohrožována terorem militantního islámu, je nerozumné označovat za nepřítele také Rusko a stupňovat obavy z něho. Naopak, je třeba hledat podobnou cestu jako k Německu. Nyní, kdy slavíme vznik republiky, je užitečné si slova Jana Masaryka připomenout. To však neznamená, že opustíme svou západoevropskou orientaci, kam bytostně patříme a kam nás vedl i Jan Masaryk.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.