5x o předmanželské smlouvě

MF DNES - - VELKÝ RÁDCE -

Co je to předmanželská smlouva?

Smlouva, v níž oba snoubenci upravují své majetkové poměry do budoucna. „Podle zákona společné jmění spočívá v rovnosti manželů, tedy majetek a dluhy náleží oběma stejným dílem,“říká advokátka Michaela Kubíková. Pokud chtějí snoubenci upravit své majetkové poměry jinak, je dobré uzavřít předmanželskou smlouvu. Smlouvou lze zúžit či naopak rozšířit společný majetek, se kterým budete oba hospodařit. Existuje i možnost, že nebudete mít žádné společné jmění. Oba partneři musí dohodu stvrdit podpisem.

Kdo smlouvu vyhotoví?

Předmanželská smlouva je veřejnou listinou, kterou sepíšete u notáře. Smlouvu vám může vyhotovit i advokát, ale stejně musí mít notářský zápis. Žádná jiná forma nebude právně uznaná. Tak byste zbytečně platili navíc – advokátovi za vyhotovení a notáři za zápis. Notáři v České republice předmanželské smlouvy běžně vyhotovují.

Je na předmanželskou smlouvu nějaký formulář?

Požadavky snoubenců na úpravu jejich majetkových poměrů bývají jedinečné, smlouvy se tak liší případ od případu. „Z tohoto důvodu nedoporučuji při sepisování předmanželské smlouvy vycházet z veřejně dostupných vzorů,“říká advokátka Michaela Kubíková. Notáři mají pro sepsání takové smlouvy dostatečné odborné znalosti.

Kolik mě bude stát?

Cena je dána notářským tarifem a zpravidla se neliší ani podle místa vyhotovení. Běžně vyjde na několik tisícovek, horní hranice za sepis smlouvy je 5 000 korun. Běžně se pohybuje kolem čtyř tisíc.

Mohu smlouvu později změnit?

Můžete, pokud se na tom oba dohodnete, ale pozor! Nově uzavřená smlouva neochrání druhého partnera od dluhů, které jste už nasekali. „Nelze například určit, že veškeré dluhy, které jsou součástí společného jmění, budou nově považovány za dluhy pouze manžela. To by věřiteli znemožnilo uspokojit své požadavky i z majetku manželky, ačkoliv s tím věřitel počítal,“říká advokátka Michaela Kubíková.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.