Alexander Tomský

MF DNES - - NÁZORY -

politolog

Pražský stavitel Luděk Sekyra uveřejnil v týdeníku Echo dlouhý esej „Boj populistů s intelektuály o veřejný prostor“. A navezl se i do mě citátem z MF DNES, že „nejstrašnější revoluce a režimy způsobili intelektuálové“. Do obrany liberální demokracie zahalil mnoho záležitostí, ačkoli s ní nesouvisí, včetně zbytečných obav z masové imigrace muslimů nebo „antievropského sentimentu“(zřejmě odpor vůči evropské integraci). A vzal to tak ze široka, od antiky až k disidentům, že bych podrobnou polemikou uondal laskavého čtenáře k zaslouženému spánku.

Názor, že za krizi jsou tak jako vždy v dějinách odpovědni populisté, zatímco intelektuálové brání společnost nezávislým, kritickým rozumem, slyšíme dnes tak často, že stojí za kritickou úvahu.

Že nám nyní hrozí kolektivní hysterie, vzpoura davů a přicházejí strašliví „vůdci, kteří se ztotožní s lidem“jako paša Erdogan, je snad nadsázka, i když strašit nebezpečím netolerantní, autoritativní vlády je mezi intelektuály v módě. Jenže ouha, oni vůbec netuší, že ji už máme.

Téměř celá západoevropská elita, vládnoucí strany a větší část médií vytvořily jeden proud a jednu ideologii jedné koalice – jakési národní fronty tzv. hlavního proudu, a kdo nesouhlasí, tomu nezbývá než volit ty nebezpečné vulgární populisty.

Sekera mluví o potřebě tolerance vůči intelektuálům a o demokracii, jež uznává menšinu. Současně však obhajuje nadvládu, když žádá politickou reprezentaci a média, aby zápasily s vulgarizací politiky a praktikovaly ostrakizaci (vyloučení) populistů. Jenže pak si stěžuje, že jsou ostrakizováni liberální intelektuálové. Tak nevím.

Dlouhá léta potkávám občany, kteří mají pocit, že se svět zbláznil a establishment elity se svými přisluhujícími intelektuály uráží jejich zdravý rozum. Kde vidí Sekyra odvahu a nezávislost dnešních intelektuálů? Odjakživa slouží každému utopickému režimu a napadají pragmatické režimy, jako je ten v Británii. Pár nonkonformních disidentů, jež dává za příklad, to byla na sklonku zmírajícího komunismu velká výjimka.

Tuší vůbec, jaké nebezpečí vychází z evropské Utopie, jež rozvrací naši tradiční, normativní civilizaci? Co jiného je antidiskriminace, povýšení bizarních menšin na jakousi závaznou normu, manželství stejného pohlaví, politika identity (transgenderových výmyslů), feministické kvóty, inkluze postižených v normální škole, unisexuální veřejné záchodky, snaha nacpat děti do jeslí a matky do výroby, ochrana práv dětí před autoritou rodičů? To vše, aby se znemožnila otevřená diskuse. Nevím, jak u nás, ale na zglajchšaltovaných západních univerzitách učí nezralou mládež, jak převychovat společnost.

Za požadavkem noblesní etikety a respektu vůči postiženým, ženám a etnickým menšinám se skrývá univerzální ideologie jediného, finálního, spravedlivého, tentokrát však bezbřehého liberálního řádu světa a ten svět dnes rozvrací. Filozofové antiky se mýlili, lidský rozum už nic lepšího nevymyslí, konec dějin.

Původně byl liberál člověk svobodomyslný, nebránil nikomu vyjadřovat názor, s nímž nesouhlasí. Liberální demokracie znamenala toleranci politické menšiny před tyranií většiny, měla být neutrálním, institucionálním rámcem, v jehož hranicích se odbývá svobodná pře politických zájmů.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.