Skicář

MF DNES - - NÁZORY -

Ze záhadné příčiny se tento prostor vyplnil jediným, korektním obsahem společenského vývoje a řád liberální demokracie byl porušen. Vznikl tak liberálně neliberální protimluv. Dualismus vrchnosti a ovládaných. A čím větší požadavek tolerance, antidiskriminace a pluralismu se objeví, tím větší vyvolává zuřivou, dávno pohřbenou nesnášenlivost, jak vidno na lidovém odporu vůči masové muslimské imigraci přicházející z civilizace Západu nepřátelské. Snášenlivost se zvrhla a překonává kdysi svaté hranice, přiznávané státu, rodině, církvi, škole, obci či různým svazům.

A intelektuál? Pojem dnes pejorativní. Jde většinou o lidi úspěšné v umění, žurnalistice nebo nějakém humanitním oboru, nejspíš sociologii, jejichž výřečnost je vytáhla na výsluní mediálního zájmu.

Hovoří suverénně o morálce, filozofii, náboženství, ekonomii a politice. Chtějí být považováni za autoritu v oborech, jež nestudovali, a v postoji k životu, na nějž má právo každý. Intelektuálové totiž tyjí z pověry prostých lidí, kteří nemají důvěru ve vlastní zdravý úsudek a neumějí artikulovat.

Z titulu jedné specializace je považují za morální autoritu. Myšlenková syntéza světa a kosmu, kdysi světonázor, ale není úplně racionální (myšlení je parciální) a jen zdravý rozum praxe a dědictví předků má výsostní právo antirealismus a idealismus usměrňovat i popírat.

Intelektuál neuznává pragmatismus ani logiku. Ideál dneška znamená pokrok „kupředu levá, zpátky ni krok“. Klaní se modlám a pověrám přítomnosti, kritizuje minulost a vyhrožuje padlými ideologiemi nacismu, bolševismu nebo imperialismu svaté Rusi. Intelektuál nebývá ekonom, manažer, inženýr, obchodník nebo dělník, ba ani matematik či logik, nepůsobí v ekonomické a praktické oblasti života, zato podepisuje kolektivní, politické manifesty na záchranu světa. Ten upřímný idealista je hluboce přesvědčen, že objevil smysl a směřování dějin, a vše lidské měří nikoli intelektem, ale politickou vírou. Cítí se morálně nadřazen nad všemi realisty i pragmatiky a každý pokus přitáhnout jej zpět na zem považuje za útok na svobodu, za negativistický reakční primitivismus.

Upřímný idealista je hluboce přesvědčen, že objevil směřování dějin světa.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.