Za šikanu povinný vyhazov

Ministryně chce ředitelům škol nařídit, aby šikanu nahlásili do 24 hodin a okamžitě trestali

MF DNES - - FRONT PAGE - Radka Hrdinová reportérka MF DNES

PRAHA Automatické vyloučení ze školy čeká od příštího září školní agresory. Zaručit to má změna školského zákona, s níž jde tento týden do Sněmovny ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

„Zpřísňujeme postih, když selžou všechna preventivní opatření a dojde k útokům na učitele nebo mezi dětmi. A také zpřesňujeme pravidla, aby k těmto případům nedocházelo,“říká Valachová. Před šikanou chce ministryně lépe než dosud chránit učitele i žáky.

Valachové nejde o to, aby soudy případy šikany trestaly vyššími tresty, jak si to představoval její předchůdce Chládek. Ale aby se k soudům takové případy vůbec dostaly. „Už dnes trestní právo umožňuje posoudit napadání učitele jako zvlášť zavrženíhodné, zpřísnění trestů by zlepšení nepřineslo. Potřebujeme si vynutit, aby školy možnosti, které máme, využívaly,“říká ministryně.

Projde-li změna, kterou ministerstvo navrhuje, budou mít ředitelé středních škol zákonem danou povinnost vyloučit okamžitě ze školy každého studenta, který zvláště závažným způsobem poruší nově nastavená pravidla. Za to ministerský návrh považuje nejen fyzické násilí, ale také opakované hrubé slovní útoky. A to nejen vůči zaměstnancům školy, ale také vůči ostatním spolužákům.

Právě opakovanost je vedle postupného zvyšování intenzity útoků základním znakem jevu, který odborníci nazývají šikanou.

Impulzem byl Třebešín

Zatímco u méně závažného provinění bude nadále na řediteli střední školy, jak situaci vyřeší, u závažných projevů šikany bude mít jedinou možnost: vyloučení. Správní řízení přitom bude muset zahájit okamžitě.

„Chceme, aby takové jednání nebylo na školách bagatelizováno, aby vedení školy jednalo,“říká Valachová s odkazem na případ šikany na průmyslové škole v Třebešíně, který se začal řešit až poté, co šikanovaná učitelka zemřela.

„V tomto případě selhalo vedení školy tím, že nic neudělalo. Je třeba ochránit učitele stejně jako ostatní, do budoucna nemůže být odkázán jen na to, zda má moudré vedení školy,“dodává ministryně.

Zpřísnění se bude týkat i základních škol, i když u nich je situace komplikovanější. Školní docházka na základkách je povinná, a školy proto žáky vyloučit nemohou. A přesunout ho na jinou školu? „To problém neřeší, jen ho přesune jinam,“říká předsedkyně Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová. Ředitelé však budou mít povinnost závažné případy šikany ohlásit příslušnému sociálnímu odboru a také státnímu zastupitelství. Ty pak budou se školou na řešení spolupracovat. Ohlásit takové případy budou muset do druhého pracovního dne.

To by ovšem v praxi mohl být problém. „Někdy je složité situaci odhadnout a posoudit. Hranice je složitá a každý konflikt je jiný,“myslí si Hana Stýblová.

32 % středních škol řešilo v minulém roce alespoň jeden případ šikany

36 % středních škol ohlásilo školní inspekci verbální agresi vůči učiteli

Kateřina Valachová se vydala zcela jiným směrem. Nechce školní agresory odrazovat hrozbou přísnějších trestů, nevěří totiž, že by fungovaly jako prevence. „Odborníci se shodují na tom, že zvýšení trestu by nemělo na ochranu učitele a zlepšení klimatu na školách náležitý efekt,“říká ministryně.

Opatření, která chce prosadit do školského zákona, proto mění a zpřísňují praxi při řešení případů šikany přímo na školách. Tedy tam, kde došlo k selhání ve zmiňované kauze třebešínské šikany.

„Chceme naplnit šedou zónu mezi školou a orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi, která způsobuje, že tresty, které už samy o sobě jsou přísné, nefungují,“říká ministryně.

V návrhu změn jasně definuje, jak se mají ředitelé škol zachovat, když se na své škole setkají se závažnými projevy šikany. Pokud její návrh projde, budou mít nově povinnost oznámit opakované slovní nebo fyzické násilí odboru pro sociálněprávní ochranu dítěte a také státnímu zastupitelství a s nimi budou na řešení situace spolupracovat.

Chce od nich také, aby závažné případy šikany těmto institucím ohlásili okamžitě.

Dává školám to, na co si v diskusi vyvolané třebešínským případem nejvíce stěžovaly. Totiž že jim chybí návod v tom, jak v podobných případech přesně postupovat.

Problém s autoritou

Vedle toho se však snaží také posílit autoritu učitele. Základem agresivního chování vůči učitelům je obecně nedostatečná autorita. Jako základní problém ji v reprezentativním průzkumu v roce 2014 (tedy po útoku v Králíkách) označilo přes 42 procent respondentů.

O nedostatku autority se diskutovalo i v souvislosti s Třebešínem. „Učitel musí mít vždy nadhled, nekřičet, nerozčilovat se, neukázat se před dětmi jako slabý,“říká předsedkyně Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová. Nemocná angličtinářka na výše zmiňované průmyslovce to nezvládala, ani s tím vedení školy nic neudělalo.

Návrh ministerstva chce autoritu učitele podpořit tím, že v rámci zákona vyjmenuje jeho práva. „Ochrana práv dítěte je namístě, na to, že má práva i učitel, se ale zatím zapomínalo,“míní Valachová.

Foto: Petr Topič, MAFRA

Kdo je vinen? Na šikanu na malešické průmyslovce upozornili spolužáci agresorů. Ředitel školy jí nechal volný průběh.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.