Úředník Šlechtové obchoduje s dětskou smrtí

Spolek pochovává mrtvě narozené děti. Sociální příspěvek inkasují jeho členové místo pozůstalých.

MF DNES - - FRONT PAGE - Václav Janouš reportér MF DNES

Ministerský úředník, který připravuje novelu zákona o pohřebnictví, organizuje pohřby mrtvých dětí a plodů po potratu. Inkasuje za to státní příspěvek – pohřebné 5 tisíc korun – který je určen pro rodičky nebo toho, kdo pohřeb vypraví. A právě této věty v zákoně spolek Tobit úředníka ministerstva pro místní rozvoj Tomáše Kotrlého využívá. Rodičky se vzdají pohřebného a peníze získají lidé z Tobitu, kteří celý pohřeb zajistí. Pohřební služby tvrdí, že pohřby dětí a plodů se dají udělat za polovinu, než kolik za ně pak jako paušál vyplatí stát.

Kotrlý založil v roce 2013 spolek Tobit. S účelem, jak napsal ve stanovách: pohřbívat opuštěné mrtvě narozené děti a plody po potratu a pomáhat jejich rodičům. S několika nemocnicemi po celé zemi hned uzavřel smlouvy, že zdravotníci budou matkám už v nemocnicích nabízet zorganizování pohřbu Tobitem. Kotrlý se o aktivitách spolku, i o tom, kolik pohřbů ročně zařizuje, odmítá bavit. „Děkuji za telefonát, ale nemůžu vám odpovídat, my musíme respektovat předpisy, novináři hovoří s mluvčími ministerstva. A za Tobit mluví předsedkyně paní Jana Vališová, nikdo jiný. Já skutečně nemůžu v pracovní době odpovídat,“uvedl Kotrlý.

MF DNES chtěla včera s ministryní Karlou Šlechtovou (ANO) o Kotrlém i o Tobitu hovořit. Tiskový odbor ministerstva to odmítl s tím, že na dotazy – zda je podle ní úředník Kotrlý ve střetu zájmů, zda ví, jak spolek funguje, či že si jednotliví členové spolku nechávají pohřby proplácet z dávek – odpoví písemně. Do uzávěrky ani přes urgence odpovědi nepřišly.

Sotva kilogramový chlapeček se narodil mrtvý. Kdyby matka nestála o jeho pohřbení, skončí s nemocničním odpadem v krematoriu. Jenže v několika českých nemocnicích se rovnou po tragédii matka dozví, že existuje možnost dítě pohřbít.

Přesněji: pohřeb zajistí spolek Tobit. Stačí, aby podepsala prohlášení, že lékaři mají Tobitu dát zdravotní dokumentaci zemřelého dítěte a přeje si, aby spolek zajistil pohřbení do jednoho ze svých hrobů v Praze na Vinohradském hřbitově nebo v Liberci. Podpisem pak stvrzuje i to, že je jí jasné, že ztrácí nárok na dávku pohřebného 5 tisíc korun, které by jí vyplatil stát, pokud by pohřbila dítě sama.

Pohřbívání vede úředník

Fígl je v tom, že zákon o sociálních službách říká, že pohřebné dostane buď matka mrtvě narozeného dítěte či plodu po potratu, nebo kdokoliv, kdo vypraví pohřeb. A právě toho Tobit využívá. Protože coby právnická osoba by spolek peníze nedostal, pohřeb organizují jeho členové na své jméno. A je jedno, kolik je stojí.

Dávka od státu je taxativně stanovena na 5 tisíc korun, stačí předložit zdravotní dokumentaci zemřelého dítěte a doklad z pohřební služby, že bylo pohřbeno.

Výkonným ředitelem Tobitu je přitom podle výpisu z obchodního rejstříku vysoký úředník ministerstva pro místní rozvoj Tomáš Kotrlý, který píše novelu zákona o pohřebnictví.

Ve střetu zájmů může být proto, že novela má právě nakládání s těly miminek a podmínky jejich pohřbení upravit. Kotrlý mluvit o své pozici a o tom, proč ve spolku figuruje, nechce a odkazuje na předsedkyni Janu Vališovou. Ta činnost spolku hájí. Tvrdí, že o žádný střet zájmů nejde, spolek se nedopouští ničeho nezákonného a za vším vidí snahu pohřebních služeb shodit novelu zákona o pohřebnictví, kterou Kotrlý na ministerstvu píše.

„Nárok na pohřebné má vypravitel pohřbu. Pohřeb vyjde zhruba na pět tisíc korun. I kdyby (z té částky) zůstalo pět set korun, tak je to věc toho člověka. To neděláme jen my, tady může ten pohřeb vypravit kdokoliv, i předseda vlády,“uvedla Vališová a potvrdila, že některé pohřby organizuje přímo úředník Kotrlý.

Asociace pohřebních služeb právě chystanou novelu kritizuje a upozorňuje, že na pohřbech vydělávají lidé z okolí ministerského úředníka. To, že jim peníze po zorganizování zůstávají, dopočítávají podle svých ceníků.

„Náklady na pohřeb mrtvě narozeného dítěte jsme spočítali na dva tisíce korun v průměru. Hlavní rozdíl je v nákladech. Už proto, že rakvička pro děti stojí řádově stovky korun,“říká předseda asociace Jaroslav Mangl.

Právník a majitel pohřební služby Auriga Petr Rambousek už podal k Městskému soudu v Praze návrh na zrušení spolku. Tvrdí, že Tobit porušuje zákon i tím, že jako předmět činnosti má zapsáno pohřbívání mrtvě narozených dětí a plodů. „Na pohřbívání, tedy provozování pohřební služby, je nutné podle zákona mít koncesi,“argumentuje Rambousek, který odeslal i ministryni pro místní rozvoj dopis s připomínkami pohřebních služeb. Psal v něm i o angažmá Kotrlého ve spolku Tobit. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová na zaslané dotazy redakce včera neodpověděla.

Kam jdou peníze?

Tobit se k „zákazníkům“dostává přímo v nemocnicích. S Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Nemocnicí Milosrdných bratří, jihlavskou, ostravskou nebo uherskohradišťskou má uzavřeny smlouvy o spolupráci. Ty, stejně jako tiskopisy o souhlasu matky s pohřbem skrze Tobit, má MF DNES k dispozici.

Dokumenty popisují, že Tobit zajistí pohřeb dítěte, nemocnice informování matek o možnosti nechat své dítě pohřbít a rozloučit se tím s ním. „V té době, když jsme smlouvu uzavírali, nebylo známo, že by se tím zabývala jiná organizace, a připadalo nám, že půjde o důstojné zajištění rozloučení a plody či mrtvě narozené děti neskončí jako odpad,“vysvětlil důvody spolupráce dnes už bývalý náměstek Nemocnice Milosrdných bratří Vladimír Novotný, který smlouvu s Tobitem podepsal.

Podobně mluví i další nemocnice. „Spolupráce je bez komplikací a funkční. O propojení výkonného ředitele s ministerstvem pro místní rozvoj víme, sám na to upozorňoval,“uvedl mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Filip Brož.

Ročně zemře v České republice před narozením (včetně potratů) přes 38 tisíc dětí. Za rok 2015 vyplatil Úřad práce vypravitelům pohřbů 2 731 dávek a za prvních devět měsíců letošního roku 1 981. Kolik z nich plynulo lidem z Tobitu, se dopátrat nedá. „Nelze sledovat vztah žadatele o dávku ke spolku Tobit, vzhledem ke skutečnosti, že žádost o předmětnou dávku podává fyzická osoba, která sice není rodičem zemřelého dítěte, ale vypravila pohřeb,“odpověděla generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková v dopise Asociaci pohřebních služeb, která ji o vyčíslení vyplacených dávek požádala.

Případu se bude věnovat také dnešní vysílání Rádia Impuls

Připadalo nám, že opravdu půjde o důstojné rozloučení a plody či mrtvě narozené děti neskončí jako odpad.

To je úplně jedno, kdo ten pohřeb vypravuje. Opravdu. I předseda vlády. Jana Vališová předsedkyně spolku Tobit

Náklady na pohřeb mrtvě narozeného dítěte jsme spočítali na dva tisíce korun. Jaroslav Mangl předseda asociace pohřebních služeb

Víme o propojení ředitele Tobitu s ministerstvem. Filip Brož mluvčí VFN v Praze

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.