Dejme studentům více důvěry

MF DNES - - NÁZORY -

S velkým zájmem jsem si přečetl reakci paní učitelky Ireny Vlkové „Puberťáci nemají hodnotit učitele“na článek pana Bohumila Kartouse v MF DNES „Učitelé se bojí známek od žáků“. S vyjádřením paní učitelky musím vyjádřit nesouhlas. Sice píše, jak si váží svých studentů, ale zároveň je označuje za puberťáky, kteří nevědí, co činí, dokonce předpokládá, že by si při hodnocení učitelů s těmi přísnými vyřizovali účty.

Na škole, kde jsem ředitelem, studenti hodnotí své pedagogy již čtrnáct let. Letos dostali i možnost oznámkovat svého ředitele. Ani jednou se nestalo, že by propadl pedagog, který hodnotí své studenty sice přísně, ale spravedlivě. Který je skutečná osobnost. Naopak propadají ti s nižší autoritou. Jistě, může se najít jedinec, který vybočí a nehodnotí objektivně, ale takové hodnocení nemůže ovlivnit celkový výsledek. Jako jsou slabší někteří pedagogové, jsou tací i někteří studenti. Ale předpokládat dopředu nejen jejich neschopnost, ale dokonce jim podsouvat zlý úmysl, to mi připadá nepatřičné.

Pokud studenti dostanou důvěru a zodpovědnost za konkrétní svěřený úkol, přistupují k takovému zadání zcela jinak, než když jsou jen vedeni a svoji vlastní vůli nemohou projevit. Studenti na naší škole se zapojují i do jejího chodu, zúčastní se kulatých stolů ke koncepci školy, rozvoji předmětů a někdy i zastupují školu na jednání se sociálními partnery. Za tuto důvěru se mi vždy odvděčí zodpovědným přístupem a mnohdy i následnou spoluprací se školou, když jsou již jejími absolventy.

Pokud chceme od studentů zodpovědné chování, nebojme se jim také dát důvěru a také je veďme k zodpovědnosti za vlastní činy. Jinak z nich osobnosti nevychováme. — Radko Sáblík, ředitel průmyslové školy

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.