Koupím

MF DNES - - PRAHA -

Městská část Praha 13-Úřad MČ Praha 13. Zastoupené tajemnicí ÚMČ Praha 13 vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Přestupkář/ka v odboru občansko-správním. Podrobné informace naleznete na www.praha13.cz. Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 10. 11. 2016 na adresu: Úřad městské části Praha 13, odbor-kancelář tajemníka, k rukám JUDr. Kateřiny Černé, Sluneční nám. 2580/13. 158 00 Praha 5. Kontakt: telefon 235 011 236, 237 (p. Moravcová, p. Havelková).

Pro zaměstnance ambasád hledáme byty k pronájmu v dobrém stavu v Praze. T: 274810596116508

Francouzský lékař hledá byt k dlouhodobému pronájmu. Tel: 603252661116745 Vykupuji knihy i celé knihovny. 775699350111915

Koupím noty a gramofonové desky, celou sbírku i pozůstalost. T: 721248649115424

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.