200

MF DNES - - Z DOMOVA - Radka Hrdinová reportérka MF DNES

Prestiž ani známé jméno vysokoškolským fakultám ještě nezaručují, že jsou na nich jejich studenti spokojeni. Malé fakulty i menší školy si ve studentské oblibě nezadají se školami považovanými za nejprestižnější. Na žebříčku fakult s nejspokojenějšími studenty okupují většinu předních míst.

Anketa Fakulta roku se letos konala počtvrté. Studenti i čerství absolventi v ní dostávají otázky zjišťující, jak jsou (nebo byli) spokojení se studiem na své mateřské fakultě. Tentokrát odpovědělo více než 18 tisíc studentů a čerstvých absolventů.

Dotazník distribuovaný na všech veřejných i soukromých vysokých školách se ptá studentů na to, zda má fakulta přátelskou administrativu, jestli se k nim vedení školy chová férově nebo za jak prestižní svou fakultu považují.

Hodnotu indexu nejvíce ovlivňují body za úroveň prostředí, ve kterém se na fakultě studuje, a především za kvalitu výuky. „Ta má ve vyhodnocení dvojnásobnou váhu,“říká Daniel Novák z Asociace studentů a absolventů, která anketu organizuje.

Rodinná atmosféra výhodou

„Ostatní žebříčky vysokých škol zohledňují uplatnění absolventů na pracovním trhu nebo také vědecké výsledky, což regionálním univerzitám nenahrává. Ve studentském hodnocení tuto výhodu fakulty na prestižních školách nemají,“říká Daniel Novák. Sestavení studentského indexu spokojenosti je podle něj jedním, i když samozřejmě ne jediným způsobem, jak vysoké školy ohodnotit.

Je přesvědčen, že školám poskytuje velmi dobrou zpětnou vazbu. I když je studentské hodnocení samozřejmě subjektivní a výběr účastníků ankety je příliš náhodný na to, aby se dal považovat za reprezentativní vzorek českého vysokoškolského studentstva, výsledky ve čtyřech ročnících ankety opakovaně potvrzují, že na některých fakultách se prostě mladým lidem studuje lépe. 1. Newton College, Praha 2. Fakulta architektury VUT, Brno 4. Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové 5. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno Fakulta informačních technologií ČVUT, Praha Vysoká škola logistiky, Přerov

Ačkoliv se každý rok samozřejmě najdou i překvapení. Letos je to pro Daniela Nováka například Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která obsadila první příčku mezi ekonomickými fakultami na veřejných vysokých školách. Posunula se na ni z loňského 18. místa.

„Studium tady přece jen není tak masové jako na velkých fakultách, vzniká tu bližší vztah mezi studentem a vyučujícím,“uvažuje Jaroslav Koutský, děkan fakulty, která vzdělává přibližně šestnáct set studentů,

Když zjistíme, že je někde problém, individuálně s vyučujícím hledáme řešení.

čím to je, že se na jeho fakultě cítí dobře. Hned dodává, že na dobrém vztahu se svými studenty systematicky pracují.

Tak například na to, jak jsou spokojeni s výukou, se jich ptá každý semestr, tedy dvakrát ročně. „Je to vysloveně adresné, ve vztahu ke konkrétním vyučujícím a předmětům. Když zjistíme, že je někde problém, individuálně s vyučujícím hledáme řešení,“říká Jaroslav Koutský. Připomínky studentů bývají většinou velmi konkrétní, ať už se týkají výkladu, způsobu zkoušení nebo komunikace.

Lékařství a farmacie Technika

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.