Co znamená…

MF DNES - - VELKÝ RÁDCE -

Společné jmění manželů

Veškeré věci movité i nemovité, které jste si pořídili v manželství. Patří sem společný byt, dům, stejně jako třeba peníze z pronájmu chalupy nebo podíl v obchodní společnosti manžela, pokud ji zakládal už v manželství. Společné jmění zaniká rozvodem nebo smrtí jednoho z manželů.

Zúžení společného jmění manželů

Manželé mohou zúžit své společné jmění jen na běžné vybavení domácnosti, a to buď notářským zápisem, pokud se oba dohodnou, nebo rozhodnutím soudu. Manželé k tomu přistupují v případech, kdy třeba jeden z nich jde do podnikatelského rizika, aby ochránil druhého z manželů. Jiným příkladem je soudní rozhodnutí na návrh jednoho z manželů, když druhý likviduje rodinu zadlužováním, alkoholismem atd.

Rozšíření společného jmění manželů

Po sňatku mohou manželé společné jmění dohodou u notáře rozšířit o věci, které nabyl jeden z nich před sńatkem, dostal darem, zdědil.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.