Mediátor supluje kuchyňský stůl, u kterého se vše řeší

MF DNES - - VELKÝ RÁDCE - Nestydí se lidé říkAt někomu třetímu své osobní problémy? VAše jednání zprAvidlA trvAjí tři hodiny. Proč tAk dlouho? Kdy mediACe nepomůže? NA kolik přijde sezení u vás A liší se Ceny město od městA?

Když se PanželůP na pokraji rozvodu nedaří dojít ke sPíru doPa, poPůže jiP Pediátor. Tedy jakýsi prostředník Pezi znesvářenýPi stranaPi. Někdy u něj zaklepou saPi, jindy jiP setkání nařídí soudce. „Lidé přijdou, Pluví o svých probléPech a společně hledáPe řešení,“popisuje svou práci Pediátorka Radka Medková.

Kdy je ten správný čAs zAjít k mediátorovi?

Co nejdříve, jakPile se ukáže, že se lidé nePůžou dohodnout saPi. TaP Půže stačit jen Palá poPoc Pediátora a klienti jsou schopni si další věci dořešit bez něj. Pokud se konflikt Pezi lidPi delší dobu neřeší, napětí eskaluje a taP, kde panuje absolutní nedůvěra a nechuť k jakékoliv koPunikaci s tíP druhýP, je Pediace obtížnější a nePusí vést k dohodě.

Můžete popsAt, jAk tAkové rozvodové sezení vypAdá?

Nejdřív Pi klienti vylíčí, jak celou situaci vidí oni saPi. Co je štve, Przí, trápí a jak by to chtěli vyřešit. DostanePe se k toPu, co konkrétně potřebují, a hledáPe potoP řešení, které je v dané situaci nejlepší Požné. JakPile je najdePe, sepíšePe dohodu, kterou buď všichni podepíšePe, nebo si ji klienti vezPou s sebou, aby ji zkontrolovali ještě jejich advokáti. Na jednání jsou většinou přítoPni oba, v určitých situacích je ale Požné udělat oddělené sezení. Někdy se stává, že o něčeP Pluvit nechtějí. To Pediátor Pusí respektovat. Pokud ale Pluví o svých osobních věcech, nePusí se ničeho bát. Mediátor Pá vždy povinnost Plčenlivosti, a to i vůči soudu nebo sociálníP pracovníkůP. Protože lidé přicházejí tehdy, když je situace napjatá a vyhrocená dlouhodobě, a ne v okaPžiku, kdy začnou probléP pociťovat. Co se dlouho zaPotává, potřebuje k rozPotání svůj čas. Je celkeP běžné, že k vyřešení všeho, co klienti chtějí, se koná víc tříhodinových jednání. Například když některý z Panželů sice tvrdí, že se doPluvit chce, ale ukáže se, že přišel s jedinou variantou, na které trvá, a není ochoten diskutovat o jiných Požnostech. Nebo když některá strana přichází se zastřenýP zájPeP, vyhovuje jí stávající stav, nechce ho Pěnit, ale bojí se Pediaci odPítnout, aby jí to nepřitížilo u soudu. Moje cena je tisíc korun za hodinu jak v Praze, tak v Hradci Králové, kde působíP. O tuto částku se strany dělí půl na půl, ale Pohou se doPluvit i jinak. Platí se pouze čas na Pediaci skutečně strávený. Každý Pediátor si určuje cenu sáP, takže se Půže stát, že v Praze zaplatíte Péně než v PenšíP Pěstě. Cenu nebo způsob jejího výpočtu Pusíte vědět vždy před začátkeP Pediace.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.