Kdo pomáhá dětem

MF DNES - - VELKÝ RÁDCE -

Každý městský úřad má oddělení věnované pouze dětem. Z oddělení sociálněprávní ochrany dětí, často zmiňovaného pod jeho zkratkou OSPOD, přicházejí sociální pracovnice do domácností, kde se rodiče rozvádějí. Dívají se, jak děti žijí, a vedou s nimi pohovory. Zájmy dětí zastupují i u soudu, kde vystupují jako jejich opatrovníci. „S dětmi hovoříme ve zvláštní místnosti, která je příjemně zařízena a kde se daří navodit atmosféru klidu a důvěry,“říká Edita Šípová z plzeňského sociálního odboru. Práci s dětmi v krizových situacích se věnují také v pedagogicko-psychologických poradnách, kde často vyhotovují znalecké posudky pro soudce. S dětmi umějí pracovat rovněž v poradnách pro rodiny, oslovit lze i soukromé terapeuty. „Ptáme se jich jednoduše, aby se soustředily na otázku. Potřebujeme co nejdřív dojít k problému, který nastal,“říká plzeňská terapeutka Anděla Bednářová. K dětským duším se propracovává netradičně. „Na začátku sezení se klasicky nepředstavujeme, jak je to obvyklé, ale nechám děti, aby představily sebe a svoje rodiče. Ti najednou sami slyší, že děti třeba ani nevědí, co maminka ráda jí nebo co tatínek dělá v práci. Uvědomí si, že celá rodina velmi špatně komunikuje,“nabízí jeden z pohledů Bednářová. Spolupráce se komplikuje ve chvíli, kdy rodiče potřeby svého dítěte nevnímají a preferují ty své. „Nerespektování dětí, jejich přetížení a změny v rodině – to vše může být rizikové pro další vývoj dětí a může vést i k vážným psychickým problémům,“říká opavská psycholožka Helena Müllerová.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.