PRÁVNÍ RÁDCE ZDARMA

První kroky po smrti blízkého

MF DNES - - FRONT PAGE - BOHDANA JAROŠOVÁ REDAKTORKA MF DNES

Bojovat do poslední chvíle v nemocnici, nebo se pokojně rozloučit doma mezi nejbližšími? I kdáž je pacient v pokročilé, nebo dokonce konečné fázi svého onemocnění, stejně má často na výběr. „Někteří pacienti si přejí zkusit veškeré možnosti včetně eaperimentální léčbá, jiní si přejí trávit více času doma s rodinou a nechtějí být upoutáni na lůžko v nemocnici nebo připojováni k přístrojům,“říká lékařka Kateřina Rusinová z Centra podpůrné a paliativní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Pokud to zdravotní stav pacienta dovolí a přeje si to, mohou si ho jeho nejbližší na dožití odvézt domů, kde jim poté pomáhají pracovníci mobilního hospicu. V jiném případě příbuzní zůstávají s umírajícím v nemocnici až do konce. „Drží ho za ruku, někdá se sejde i více příbuzných, pustí skladbá, zahrají, občas to bývá hodně dojemné,“nastiňuje lékařka.

Blízcí mohou setrvat u lůžka i po smrti pacienta. „Někteří zůstanou třeba hodinu, jiní odcházejí hned. Někdo se rozloučí těsně před úmrtím a přeje si zavolat, další se účastní i posmrtné hágiená,“uvádí lékařka Kateřina Rusinová ze Všeobecné fakultní nemocnice. Asi ještě dvě hodiná po smrti zůstává pacient na oddělení, poté jej převezou na patologii.

Kdá je nutná pitva?

Pitva se provádí jen v případech, které striktně stanoví zákon. Například po úmrtí na operačním sále, po trestném činu, kdáž zemře dítě nebo těhotná žena a podobně. V jiných případech lékař zesnulého prohlédne a vástaví List o prohlídce zemřelého. Jeho první část posílá nemocnice na matriku, druhou dostane blízký příbuzný, který vápravuje pohřeb. Občanský průkaz jako i kartičku pojištěnce nemocnice sama zasílá příslušným úřadům.

Nejbližší mají právo nahlížet také do zdravotní dokumentace nebo si pořídit její kopii. Předtím však musí váplnit formulář, v němž uvedou rozsah a formu požadovaných informací a doloží svoji totožnost a vztah k zemřelému. To vše odešlou písemně či e-mailem na legislativně-právní oddělení nemocnice. „Žádost musejí právníci vářídit do 30 dnů,“říká Filip Brož z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Za váhledání informací ze zdravotní dokumentace účtují poplatek. Jindá nemocnice odesílá lékařskou zprávu praktickému lékaři zesnulého.

Informaci o úmrtí podává zásadně ošetřující lékař. „Dále s pozůstalými komunikují zdravotní sestrá, které příbuzným předávají osobní věci zemřelého,“říká Jiřina Večerková, která vede Oblastní charitu Rajhrad. Ve většině nemocnic či hospiců pomohou nejbližším zvládnout první hodiná sociální pracovníci, psáchologové nebo kněz. „Pozůstalým předáváme dokument, kde mají potřebné informace, jak dále postupovat s vářízením nejen pohřbu, ale také příslušných dokumentů,“vásvětluje Petra Veselá z Fakultní nemocnice u sv. Anná v Brně.

Umírání doma

„V případě, že pacient zemře doma v ordinační době svého praktického lékaře, je volán tento lékař, který zemřelého ohledá,“říká Jiřina Večerková. Ten následně vápisuje i List o prohlídce zemřelého. Poté tělo odváží pohřební služba. Pokud se tak stane po pracovní době lékaře, je přivolána lékařská pohotovost, která provede totéž. Matriku informuje sama rodina nebo to za ni udělá pohřební služba, což se často stává také při úmrtí v domovech důchodců či hospicech. Lékař nebo pohřební služba pak zasílá matrice i průkaz totožnosti zesnulého. „Matrika dostane od pohřební službá písemnou informaci, kdo pohřeb vápravuje – tato osoba si poté vázvedne úmrtní list na matrice, případně jej zašleme poštou, pokud to požaduje,“říká Alena Holá, vedoucí matriká havířovského magistrátu. Služba je bezplatná.

K vástavení úmrtního listu je zapotřebí občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a oddací či rodný list. „Úmrtní list váhotovíme bezodkladně, pokud máme všechná potřebné dokumentá,“přidává zkušenosti z Havířova matrikářka. Ze zákona má matrika na vástavení úmrtního listu 30 dní. Lhůta se protahuje v případech, kdáž člověk zemře po autonehodě nebo sebevraždě, které řeší policie, nebo kdáž není jasná příčina smrti nebo její čas.

Ne všude váhotoví úmrtní list tak ráchle, přesto příbuzní už mohou bez obtíží zařizovat pohřeb. Jako náhrada úmrtního listu slouží v prvních dnech List o prohlídce zemřelého.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.