Když se dědicové hádají

MF DNES - - VELKÝ RÁDCE -

Ikdyž dědické právo je ve své podstatě nesporné, může se stát, že se dědicové na dělení pozůstalosti nedohodnou. „V tom případě dostanou svůj dědický podíl ze zákona. Jsou-li dědici například tři děti, které se nedohodnou na rozdělení pozůstalosti, tak každému připadne jedna třetina z každé konkrétní věci, která do pozůstalosti patří. Případně mají také možnost požádat soud, aby mezi ně pozůstalost spravedlivě rozdělil, ale v praxi se tato možnost příliš nevyužívá,“vysvětluje Šmíd. Častěji než na soud se ukřivdění dědicové obracejí na advokáty. „I v dědickém právu se objevují případy, kdy je zastupování advokátem zcela nezbytné. Obzvlášť složité případy nastávají v okamžiku, kdy je dědiců více a nemohou se dohodnout na rozdělení dědictví,“nastiňuje advokátka Floriánová. Jiným případem je, když zemřelý zanechal závěť, ale ať už vědomě či ne, opomněl v poslední vůli nejbližší a majetek odkázal třeba pouhým známým.

Dohodu o rozdělení pozůstalosti musí dědicové uzavřít před soudem. Dojde-li k uzavření dohody, bude vydáno usnesení o jejím schválení a dědictví je rozděleno podle přání dědiců. Tím je pozůstalostní řízení skončeno. Kromě odměny notáři vás nemusí tížit žádné další poplatky. Veškeré příjmy, které člověk získá z dědictví, jsou od daně osvobozeny.

Nic není natrvalo

V dědickém právu žádná promlčecí lhůta neexistuje. Po roce nebo třeba po třech desetiletích se může objevit nový majetek zemřelého, za- pomenutý pozemek nebo vkladní knížka, v tom případě se na žádost dědiců pozůstalostní řízení opět otevírá. „Doprojednává se ale už jen tento majetek,“poznamenává notář Radek Šmíd. Ovšem kdyby se ukázalo, že se jedná pouze o dluhy, řízení už by se znovu neotvíralo a věřitelé by vyšli naprázdno. V žádosti o dodatečné projednání dědictví je nutno uvést údaje o zemřelém, jeho dědicích a o novém majetku, který se objevil. Pozůstalost se projednává tam, kde se konalo původní řízení.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.