Co čeká manžela/ku

MF DNES - - VELKÝ RÁDCE -

1 Jako první je notář povinen vás poučit o dědickém právu. Pozorně si ho poslechněte, jaká jsou vaše práva, případně termín pro odmítnutí dědictví.

2 Poté soudní komisař sestaví seznam majetku, který patřil do společného jmění manželů.

3 Je uzavřena dohoda o vypořádání společného jmění. (Uzavírají ji pozůstalý manžel na straně jedné a dědicové na straně druhé. Víceméně probíhá tak, že dědicové notáři oznámí svoji představu, notář dohodu sepíše. Je to podobný postup jako vypořádání majetku po rozvodu.)

4 Dále notář sestaví seznam aktiv a pasiv pozůstalosti (seznam majetku, který zemřelému patřil a na který se v řízení o pozůstalosti přišlo).

5 Je uzavřena dohoda o rozdělení pozůstalosti.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.