Řekněte si o daňovou slevu pět tisíc korun

MF DNES - - EET - — (jol)

Kdo se zaregistruje k elektronické evidenci tržeb, má nárok na daňovou úlevu. Jak ji uplatnit? Na to odpovídá Lenka Falešníková z poradenské společnosti BDO Tax.

Kdo bude moci žádat daňovou slevu?

Slevu na dani si mohou uplatnit pouze podnikající fyzické osoby, nikoli právnické osoby.

Jaká bude výše slevy a bude pro všechny stejná?

Výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000 korun. Je třeba si uvědomit, že nejde o bonus, který by měl být podnikateli vyplacen, ale opravdu o slevu z vypočtené daně. Z daně se nejprve odečte sleva na poplatníka (24 840 korun) a pak sleva EET. To znamená, že pro uplatnění maximální částky 5 000 korun by měla podnikající fyzická osoba evidovat dílčí základ daně ze samostatné činnosti (podnikání) nejméně ve výši 199 000 korun.

Kdy a jak ji bude možné uplatnit?

Pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona povinnost evidovat. Pokud by podnikatel měl povinnost zahájit EET od 1. března 2018, ale začal by například evidovat tržby už teď od 1. prosince 2016, potom by si měl uplatnit slevu až ve zdaňovacím období 2018, tedy v daňovém přiznání podávaném na jaře roku 2019. Tuto slevu bude možné uplatnit prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Jak podnikatel doloží, že si k EET pořizoval techniku či souvisící software?

Nebude to třeba dokládat nijak. Když si podnikatel pořídí nové přístroje či software, doklady o jejich koupi normálně eviduje – v účetnictví či daňové evidenci – jako výdaj z podnikání.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.