Zaměstnání - Nabídka

MF DNES - - PRAHA -

Koupím Městská část Praha 10 vyhlašuje výběrová řízení na obsazení těchto pracovních pozic: rozpočtář/ka a finanční referent tvorby a financování rozpočtu v oddělení správce rozpočtu v odboru ekonomickém ÚMČ Praha 10, vedoucí referátu bytů v oddělení bytů a pohledávek v odboru majetkoprávním ÚMČ Praha 10, referent/ka stavebního a společného řízení v oddělení stavebního a speciálního řízení, kontrola staveb v odboru stavebním ÚMČ Praha 10, přihlášky do výběrových řízení lze podávat do 30.11.2016. Úplné informace a požadavky pro výkon dané funkce naleznete na úřední desce MČ Praha 10 a na internetových stránkách MČ Praha 10 (www.praha10.cz).

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.