Osobní bankrot bude snazší

MF DNES - - EKONOMIKA - Zuzana Kubátová s přispěním Jana Sůry

Statisticky vzato čelí momentálně v České republice exekuci skoro každý druhý Čech.

Podle údajů Exekutorské komory ČR běží v zemi momentálně 4,5 milionu exekucí, vesměs na fyzické osoby. Skutečných dlužníků je samozřejmě méně, protože u mnoha z nich se nakupilo exekučních zásahů víc. I tak je ale zadluženost Čechů pro stát čím dál vážnějším problémem.

To je hlavní důvod, proč ministerstvo financí připravilo novelu insolvenčního zákona, která má usnadnit lidem cestu z dluhové pasti.

Nedostupných 30 procent

Soud umožní dnes oddlužení tomu, kdo zaplatí během pěti let alespoň 30 procent svých dluhů. Zbytek dluhu se pak smaže.

Do budoucna by však 30procentní hranice měla padnout. A s ní i jistota pro věřitele, že se jim z nesplácené půjčky vrátí alespoň tato část.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán změnu vysvětluje právě rostoucí zadlužeností Čechů. „Existuje velké množství lidí, kteří díky třicetiprocentní hranici na oddlužení nedosáhnou, a to i bez své viny. Poctiví dlužníci by měli mít možnost dluhy splatit. V žádném případě se ale nejedná o dluhovou amnestii,“říká Pelikán.

„Řada dlužníků se ocitla v takzvané dluhové pasti charakterizované jako stav, v němž se pohledávky staly fakticky nesplatitelnými, neboť jejich celková výše roste rychleji, než jak ji dlužníci jsou schopni uspokojovat z majetku a příjmů,“vysvětluje ministerstvo v důvodové zprávě k novému zákonu. Třicetiprocentní limit je nedostupný zvlášť pro lidi, kteří neřešili dluh včas nebo se dostali do rukou lichvářů, u nichž stojí úroky víc než původní dluh.

Podle zprávy ministerstva financí současná legislativa pomíjí nemajetné osoby bez dostatečného příjmu a odkazuje je pouze na likvidační způsob řešení úpadku konkurzem. Ten však většinou nepřináší řešení nikomu.

„Neustálým postihováním jakéhokoliv majetku a příjmů dlužníka bez perspektivy dosažitelného splacení dluhů a ukončení exekučních řízení je dlužník uvržen do stavu, v němž pro nedostatek finančních prostředků jemu i jeho rodině hrozí existenční problémy. A který je v rozporu s ideou práva žít tak, aby nebyla ohrožena lidská důstojnost,“uvádí materiál.

Tři cesty z dluhu

Novela zavádí tři varianty oddlužení. Dělí dlužníky do tří kategorií podle toho, kolik mohou zaplatit.

Kdo má šanci splatit polovinu dluhu, tomu se osobní bankrot zkrátí na tři roky. Druhá varianta je stejná jako dosud: dlužník uhradí nejméně 30 procent dluhu během pěti let.

Poslední a zřejmě nejspornější je sedmiletá doba splácení, kdy není stanoven vůbec žádný limit pro splacení. Zadluženému člověku má stačit jen to, že prokáže záměr své dluhy splácet.

Dá se očekávat, že novela bude pod velkým tlakem zejména ze strany bank a poskytovatelů půjček. Výrazně totiž snižuje objem peněz, na které mohou v osobních bankrotech dosáhnout.

Podle brněnského experta na správu pohledávek Viléma Baráka je soudem řízené oddlužení projevem veřejného zájmu. Barák upozorňuje, že i Ústavní soud v jednom ze svých výroků označil oddlužení za „realizaci povinnosti státu pomáhat občanům v hmotné nouzi“.

Zadluženost Čechů je pro stát čím dál větším problémem. Proto ministerstvo financí připravilo novelu, která má usnadnit lidem cestu z dluhové pasti.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.