Příměstský park Soutok

MF DNES - - PRAHA -

„Lokalita je naprosto úžasná, a to jsem jich za poslední čtvrtstoletí viděl opravdu hodně.“

přitom se svým majetkem jiný záměr a dlouhou dobu mezi sebou odmítali komunikovat. „Nekoordinovaná správa způsobuje postupnou devastaci území, kde lze nalézt nejednu nepovolenou skládku. Přitom území říční nivy na soutoku má obrovský rozvojový potenciál,“říká mluvčí IPR Marek Vácha.

Podle Enta bude hlavním úkolem první fáze příprav parku najít mezi jednotlivými vlastníky společnou řeč a vyřešit otázky, které je rozdělují. Mezi ty patří například existence Velkotržnice Lipence uprostřed záplavového území, těžba štěrkopísku na Zbraslavi či plán splavnit Berounku pro rekreační plavbu.

Minulý týden se proto sešla většina zástupců dotčených stran a shodli se na společném postupu. Vytvoří otevřenou platformu, která má řešit jednotlivé záměry a konflikty v území. Poprvé se sejde v únoru 2017. Jejím cílem by mělo být vytvoření společné výkonné rady, která bude rozhodovat o přípravě a v budoucnu o provozu parku. IPR zpracuje akční plán pro založení Příměstského parku Soutok, který začátkem roku předloží ke schválení pražským radním.

Koncert i pozorovatelna ptáků

městě Lille. Ocenil také skutečnost, že pro projekt již existuje obsáhlá socioekonomická analýza, která ani na Západě nebývá běžná.

Park může zvýšit cenu pozemků

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.