Skicář

MF DNES - - NÁZORY -

ctnostech si ovšem lidé rovni nejsou. Absolutní egalitářství odmítá přirozené, civilizační, kulturní i mravní rozdíly a vede společnost k úpadku. Nesmíme-li porovnávat, nemůžeme myslet, natož vychovávat. A čím větší požadavek tolerance, antidiskriminace a pluralismu, tím více nesnášenlivosti probouzí, jak ukázaly americké volby. Cas Mudde z Georgijské univerzity formuloval paradox západního antiliberalismu jako odpor vůči letité nedemokratické liberální politice. Liberalismus a svoboda se vylučují.

Trump jistě není žádný myslitel, o složité rovnováze mezi nárokem jedince a společenství, tradice a politiky, svobody a řádu, o něž západní civilizace (na rozdíl od svaté Rusi) usiluje od svého zrodu, toho moc neví. Dobře však chápe, čemu nerozumí liberální intelektuál. Americká republika svobody a rovného občanství nikdy nebyla a nemůže být multikulturní impérium nesourodých menšin – vytvořila jednotný, politický národ z mnoha etnik. Nemá-li se rozpadnout, musí opět tak jako kdysi učit děti přistěhovalců patriotismu a o kvalitě i počtu příchozích rozhodovat. O to víc to platí v Evropě tisíciletých národů.

Tu dnes dělí hluboký příkop mezi protestními stranami a evropskou unijní elitou, jež svou neúspěšnou politiku povýšila na jedinou lidsky přijatelnou. Tím ovšem prohrává, dnes v Itálii, zítra v Holandsku, a je úplně jedno, čím vyhrožuje a co nabízí. Odmítnutí Unie není antidemokratické ani protizápadní. Národovci, ať už v Rakousku, ve Švédsku nebo ve Francii, nevzývají mesianistický kolektivismus navzdory francouzskému romantismu vůči Rusku, žádají Evropu vlastní. Neútočí na sousední státy a nepožadují revizi hranic. Lidová vzpoura je konzervativní, vystupuje v obraně evropské civilizace proti barbarům zvenčí, byť se občas nějaký primitiv rasisticky ozve.

To jen nešťastné Německo děsí 30. léta a stále zápasí s poblouzněním svých dávných praprarodičů. Zablokovaná politika velké koalice, stádní děs vyděšených liberálů a jejich naprostá neschopnost připustit sebemenší politický kompromis s démonizovanou a cenzurovanou opozicí nic dobrého do budoucna nevěstí. Kdosi poznamenal, že Němci nikdy nedělají malé chyby.

Nešťastné Německo děsí 30. léta a stále zápasí s poblouzněním svých dávných praprarodičů.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.