HYPOTÉKY NOVĚ

MF DNES - - BYDLENÍ & STAVBA -

stejnými parametry. Vlastník hypotéky by měl písemně kontaktovat banku a požádat ji o předčasné splacení úvěru.

Budou-li se na vás vztahovat nové podmínky platné od 1. prosince, banka po vás bude požadovat minimálně jedno procento a maximálně 50 000 korun. Přičemž sankce nesmí být vyšší než ušlé úroky do konce fixního období, pokud úvěr trval déle jak dva roky. Budou-li se na vás vztahovat staré podmínky, sankce se odvíjejí od obchodních podmínek banky.

VZAL JSEM SI HYPOTÉKU NA STAVBU, ALE NAKONEC STAVĚT NEBUDU

Zde záleží na tom, zda se již z úvěru čerpalo, nebo nikoliv. Když už jste peníze z úvěru částečně využili, čerpání se zastaví a úvěr se splácí jen z vyčerpané části. „Pokud ještě nebylo čerpáno, je možné vypovědět úvěrovou smlouvu. Pravděpodobně bude následovat prodej rozestavěné nemovitosti s tím, že z výnosu kupní ceny se splatí hypoteční úvěr,“uvádí Marie Mocková, tisková mluvčí Hypoteční banky. Banka přitom může umožnit, aby člověk v případě nečerpání určité částky neplatil žádnou sankci. Když chcete čerpat úvěr na jinou nemovitost, situace se dá řešit změnou či dodatkem k hypotečnímu úvěru – takzvanou změnou předmětu úvěru. Podmínky zůstanou zachovány, ale změní se úvěrová nemovitost. Banka si pak naúčtuje poplatek za nový odhad a poplatek za změnu úvěrové smlouvy.

PODROBNĚJI O ZMĚNÁCH U HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ OD 1. PROSINCE

Novela zákona o spotřebitelském úvěru stojí hlavně na straně spotřebitelů a snaží se je ochránit. Spadá do toho i pravidlo, že žádná banka by neměla přiznat hypotéku tomu, u koho může hrozit, že ji nebude schopen splácet. Což ovšem může znamenat, že někteří lidé podle nových pravidel nemusejí na úvěr dosáhnout.

„Bude výrazně snazší a levnější splatit úvěr dříve. V konkrétních případech, například při úmrtí nebo dlouhodobé nemoci jednoho z dlužníků, jsou klienti bank chráněni i před úhradou jakýchkoliv nákladů spojených s předčasným splacením úvěru,“vysvětluje Marie Mocková, tisková mluvčí Hypoteční banky.

Zákon navíc chrání spotřebitele, kteří se během splácení hypotečního úvěru přestěhují do zahraničí nebo začnou pracovat v zahraničí, před kurzovými riziky. „Kdykoliv si mohou změnit měnu, ve které úvěr splácejí. Taková kurzová rizika musí nově nést banka,“doplňuje Marie Mocková.

Výhodou nového zákona je možnost předčasného splacení 25 procent z hypotečního úvěru, a to ne až po skončení fixace, ale každý rok. Dalším plusem je 14denní lhůta na rozmyšlenou při uzavírání či refinancování hypotéky. Po tuto dobu nesmí banka nabídku změnit ani stáhnout. Pomoci při porovnávání nabídek bank při uzavírání hypotéky mohou informace o nákladovosti úvěru, které budou pevně dané, a srovnávání tak bude jednodušší.

Jak to však s novými zákony bývá, přinášejí i minusy. Největším je administrativa, která je s veškerými změnami spojená. Kvůli papírování se může prodloužit lhůta pro vyřízení hypotéky.

ZMĚNY V PRAVIDLECH PRO ÚVĚRY OD 1. PROSINCE SE TÝKAJÍ TŘÍ HLAVNÍCH OBLASTÍ:

Informování spotřebitele – přibude obrovské množství předsmluvních informací a dalších ujednání, které zvýší náročnost procesu a rozsah informací pro spotřebitele. Předčasné splácení úvěrů – změny budou mít s největší pravděpodobností vliv na délky nabízených fixací. Bankám se nevyplatí nabízet delší fixace za předpokladu, že klient může hypotéku kdykoliv předčasně splatit. Odpovědnost poskytovatelů úvěrů, jejich zprostředkovatelů a zástupců i dozoru ze strany České národní banky – zvýší se dohled nad finančním trhem a přibude nutnost licence ze strany finančních poradců.

CHCI SLOUČIT DVĚ HYPOTÉKY REFINANCOVÁNÍM, ALE POKUD MOŽNO SE VYHNOUT POPLATKŮM MIMO OBDOBÍ FIXACE

Každý ze dvou úvěrů jsem založil jindy, fixace u každé mi končí v různou dobu, obě se vztahují k jedné nemovitosti. Řešení tohoto problému bývá dost individuální a různé. Záleží na tom, zda byla u obou úvěrů stejná zástava, nebo byly zástavy odlišné. Nákladnost akce se také zvyšuje podle toho, jak jsou od sebe časově vzdálená fixní období obou úvěrů. Podle Zbyňka Prima jde sloučit úvěry s jakkoliv velkým časovým odstupem mezi jejich fixačními obdobími. Ale když je rozdíl mezi nimi rok či méně, může se to obejít i bez sankce.

Má-li dlužník k dispozici hotovost, situace se dá zjednodušit tím, že se jeden z úvěrů zcela splatí a zůstane jen ten druhý. Přičemž

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.