Přijímačky na SŠ, testy zdarma

V testu z matematiky se setkáte se šesti typy úloh, které můžeme rozdělit do dvou skupin, na otevřené a uzavřené úlohy. Součástí zadání uzavřených úloh je také nabídka různých odpovědí. Otevřené úlohy lze pak rozdělit na úlohy konstrukční, široce a úzce o

MF DNES - - FRONT PAGE -

Úzce a široce otevřené úlohy jsou tvořeny pouze zadáním, neobsahují tedy nabídku možných odpovědí. Tyto úlohy jsou podobné těm, se kterými se setkáváte ve škole nejčastěji.

U úzce otevřených úloh se do záznamového archu uvádí pouze stručná odpověď, například konečný tvar upravovaného výrazu, kořeny rovnice, číselná hodnota a podobně. V některých případech existuje více možných tvarů zápisu, číselnou hodnotu lze například vyjádřit desetinným číslem nebo zlomkem. Součástí úloh jsou však často požadavky na to, v jakém tvaru má odpověď být, například v jakých jednotkách má být vypočtený údaj uvedený.

Odpověď k široce otevřeným úlohám musí kromě výsledku obsahovat také celý postup řešení, tato informace je zdůrazněna jak u zadání úlohy, tak i v záznamovém archu. Uvede-li žák pouze výsledek, nezíská za úlohu žádný bod.

Didaktický test většinou obsahuje celkem 16 až 17 úloh, z nich je 5 až 6 úzce otevřených a 3 až 4 široce otevřené. Bodové hodnocení úzce a široce otevřených úloh není jednotné, za správné odpovědi všech těchto úloh lze však většinou získat více než padesát procent z maximálního bodového zisku.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.