SPORT JE RADOST, ne stres

Je na nás dospělých, jestli dokážeme děti pro sport nadchnout, anebo z něj uděláme honbu za výkonem. Co dělat, aby sport dětem prospíval?

MF DNES - - RODINA - Text: JANA VAŇÁTKOVÁ

1 Nabídněte pestrý pohyb „Základ budoucího vztahu dítěte ke sportu vzniká v rodině. Právě na rodičích je ten začátek, ať už se jedná o první výlety, plavání, nebo o výuku jízdy na tříkolce či na kole. Nejlepší je určitě vlastní příklad. Když dítě vidí tatínka často jezdit na kole a maminku na in-linech, určitě to bude chtít taky brzy vyzkoušet,“říká Jana Boučková, autorka celorepublikového projektu Děti na startu, jehož cílem je umožnit všem dětem bez rozdílu poznat radost z pohybu a vytvořit u nich do budoucna kladný vztah ke sportu. Podle ní je vhodné přihlásit dítě do některého všestranně zaměřeného sportovního kroužku ve věku tří čtyř let.

Tam instruktoři během výukové hodiny vystřídají s dětmi různé pohybové aktivity – nechají je lézt po žebřinách, kopat do míče, přeskakovat lavičky, cvičit postřeh – a na závěr je pustí vyřádit se na trampolíně. A právě takovou pestrou mozaiku přirozeného pohybu ve společnosti kamarádů děti v tomto věku potřebují. Navíc si vybijí přebytečnou energii, to vše bez zbytečného psychického tlaku a požadavků na svůj výkon.

Také hodiny probíhající v rámci projektu Děti na startu se nesou v podobném duchu. „Snažíme se, aby výuka byla rozmanitá a zábavná. Pohybová aktivita se dětem po deseti minutách mění. Malí sportovci se nejdříve věnují atletice, pak gymnastice, v půlce hodiny se přejde na míčové hry, motorická cvičení a na závěr nechybí ani soutěže, které ale probíhají vždy za podmínek, aby byly spravedlivé pro všechny a aby šanci vyhrát dostaly třeba i děti různě znevýhodněné – s nadváhou, méně zdatné, méně průbojné,“vysvětluje cíle projektu jeho autorka. 2 Nespěchejte, na specializaci je čas Při sportování mladších dětí je důležitá právě všestrannost. Rodiče se často obávají, aby něco nezmeškali, pokud si přejí, aby se syn věnoval třeba fotbalu nebo hokeji, dcera zase baletu nebo gymnastice. Ovšem jak se shodují odborníci z řad trenérů, lékařů či psychologů, posílat děti příliš brzy do specializovaných kroužků není správné.

Pokud rodiče nástup dětí uspěchají, může se v konečném důsledku jejich snaha obrátit proti nim. Vůbec není vhodné nutit děti za každou cenu soutěžit a porovnávat se s ostatními. Už velmi záhy tak dostávají nálepku úspěšného či neúspěšného sportovce. „Přitom často nikdo ani neřeší, zda je dítě na určitou 3 Počkejte do puberty a ohlídejte všestrannost A jak tedy správně postupovat, abychom dítě dovedli přirozeně a ve vhodnou dobu ke sportu, který ho bude bavit a naplňovat?

Rodiče by rozhodně měli dát dětem šanci, aby si mohly vyzkoušet více sportů, už jen proto, aby se ukázalo, v čem vynikají, kde jsou jejich silné stránky a talent. Specializovat by se ale měly nejdříve v deseti až dvanácti letech, klidně i později. I tak by ovšem neměly provozovat pouze jeden sport, aby byl jejich pohybový rozvoj všestranný. Pokud se tedy starší děti začnou věnovat dominantně třikrát týdně jedné sportovní disciplíně, například fotbalu, měly by k tomu mít minimálně dvakrát týdně nějakou další pohybovou aktivitu – třeba pohybové hry a plavání.

„Je důležité zajistit, aby dětské sportování nebylo jednostranné, což by mohlo mít v budoucnu za následek zdravotní problémy způsobené například nerovnoměrným vývojem páteře, jednostrannou námahou určitých svalů, zátěží kloubů,“podotýká Boučková.

Ovšem nelze podceňovat ani možné důsledky příliš časné motivace dětí na výkon, která může být pro děti velmi stresující a vyvolat v nich nejen psychické potíže, ale i nechuť ke sportu, tedy zcela opačný efekt, než bychom si přáli. ■ rodina@mfdnes.cz sportovní disciplínu připravené, zda je pro něj vhodná a především zda splňuje jeho vlastní představy, co od sportu očekává. Děti by se proto neměly specializovat dřív, než na to budou připravené nejen po stránce sportovní, ale i sociální a psychické,“upozorňuje Jana Boučková a přichází se zajímavou myšlenkou. Stejně jako se zjišťuje zralost dítěte pro vstup do základní školy, bylo by vhodné zjišťovat i jeho pohybovou gramotnost. Máme sice tabulky, co by dítě od jakého věku mělo zvládnout, ale realita je úplně jiná. V pěti letech je mnohdy dítě pohybově vyzrálejší než dítě školního věku, je zde často znát vliv rodiny, ale i geny hrají svou roli.

Foto: SHUTTERSTOCK

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.