Jak pohodlně „ohnout“právo

MF DNES - - NÁZORY -

Článek „Vláda práva je tenká slupka“(MF DNES, 13. 9. 2017), jehož autorem byl státní zástupce Ondřej Šťastný, považuji za typickou ukázku komentáře, který může ve veřejnosti vyvolat zcela mylné dojmy o fungování nejen státního zastupitelství, ale i celé české justice. Autor, který si pravděpodobně vzpomněl na doby, kdy působil jako novinář a posléze i jako ředitel kabinetu ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, buď úmyslně zkreslil realitu, nebo mu při psaní chyběly podstatné informace.

Srovnávání případu snahy o zneužití soudní moci v Polsku vládní stranou s pseudokauzou Jiřího Čunka z roku 2007 považuji za zcela nemístný diletantismus. V roce 2007 jsem vedla úřad, kde bylo rozhodováno o nezákonném postupu podřízených státních zastupitelství v působnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a Krajského státního zastupitelství v Ostravě. Věc jsem osobně ani nerozhodovala, ani jsem nevydávala žádné pokyny vedoucího, ale mediálně jsem se postavila (a dodnes tam stojím) za názor státního zástupce-zpracovatele, který poukázal na chybné postupy, označil je za nezákonné a svým rozhodnutím je pak napravil. To, že v neprospěch Jiřího Čunka byl v působnosti Krajského státního zastupitelství v Ostravě porušen zákon, konstatoval posléze i Nejvyšší soud, a autor článku by si v tomto ohledu měl doplnit své znalosti. Upřímně, k něčemu obdobnému dochází v soustavě bohužel stále, ovšem na rozdíl od roku 2007, kdy státní zástupci Nejvyššího státního zastupitelství měli snahu to napravovat, si dnes často nikdo pochybení orgánů činných v trestním řízení nevšímá a výkon dohledu nadřízených nad podřízenými je upozaďován.

Čunkova trestní věc byla tehdy pro nedostatek důkazů správně zastavena a koneckonců je vidět, že ani později orgány činné v trestním řízení v jeho věci dále nekonaly. Není pochyb o tom, že celá kauza pak byla politicky zneužita a výsledkem byl zcela nesmyslný a zbytečný spor o to, kdo je a kdo není „justiční mafie“. Bohužel si musím přiznat tehdejší politickou naivitu, v níž jsem se nechala zatáhnout do občanskoprávního sporu, který nejprve skončil omluvou Marie Benešové, posléze však společným smírem. Myslím si, že si obě strany uvědomily, že jejich neshoda byla využita a zneužita.

Přejímání mediálních zkratek ústy státního zástupce, který má mít zevrubnější znalost problému, považuji za projev nekompetentnosti. Je zřejmé, že nelze srovnávat zásahy vládní moci do soudní soustavy a veřejné žaloby v Polsku se zákonnými zásahy nadřízených státních zastupitelství do nezákonností podřízených složek u nás. — Renata Vesecká, advokátka, bývalá nejvyšší státní zástupkyně

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.