Protokol testu

MF DNES - - TEST -

Test jsme zaměřili na sudové světlé ležáky. Vzorky jsme nakoupili v pražském obchodě Pivoobchod na žižkovském nákladovém nádraží. Vybírali jsme jak piva z velkých, tak středních i menších regionálních pivovarů, minipivovary zahrnuty nebyly. Analýzy pro MF DNES provedla akreditovaná laboratoř Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze, kde zkoumali, zda obsah alkoholu odpovídá tomu, co deklaruje výrobce. Dále zjišťovali tzv. extrakt původní mladiny (EPM), tedy někdejší stupňovitost. Piva senzoricky posuzovala nejprve 20členná porota, do které jsme kromě nezávislých odborníků pozvali i zástupce pivovarů, jejichž ležáky jsme testovali. Ne všichni však pozvání přijali.

Hodnotili barvu, pěnu, vůni, chuť, říz, pitelnost a celkový dojem, který známkovali školními známkami od 1 do 5. Abychom vyloučili ovlivňování výsledků pro případ, že by někdo z přítomných sládků poznal „své“pivo a dal mu záměrně lepší známku, škrtáme u každého vzorku vždy jednu nejnižší a jednu nejvyšší známku. Piva pak ochutnalo a ohodnotilo ještě zhruba 50 běžných konzumentů – laiků. Získali jsme tak celkem 300 hodnocení, každé pivo dostalo minimálně 24 známek. Celková známka je průměrem z obou hodnocení. Test hradila redakce ze svého rozpočtu. Partnerem testu byla firma Thermotechnika Bohemia, dodavatel výčepních zařízení pro gastronomii, která nám zapůjčila profesionální „pípy“.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.