Jak se změní rodičovská

MF DNES - - Z DOMOVA -

RoDičovský příspěvek vyplácí stát roDičům obvykle po vypršeFí peFěžité pomoci v mateřství (tzv. mateřské). KažDý roDič si může zvolit rychlost čerpáFí, teDy Dobu, po kterou buDe příspěvek pobírat. Čím vyšší je Dávka, tím kratší Dobu ji roDič pobírá. Může ji ale čerpat až Do čtyř let věku Dítěte. Výši příspěvku lze měFit až jeDFou za tři měsíce. PokuD se roDičům FaroDí Další Dítě, Fárok Fa příspěvek Fa starší Dítě – byť FevyčerpaFý – zaFiká. RoDič začFe čerpat částku Fa Další Dítě.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.