GOLF & SPA

Gol­fo­vý ráj a lu­xus­ní Pupp Roy­al Spa Vás necha­jí od­dech­nout od všed­ních sta­ros­tí.

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

uby­to­vá­ní se snídaní na tři no­ci

gol­fo­vý dá­rek na po­ko­ji

tee time na dvou gol­fo­vých hřištích v re­gi­o­nu

spe­ciální me­nu v jed­nom z našich re­stau­ran­tů

gol­fo­vá masáž v dél­ce 45 mi­nut v Pupp Roy­al Spa

pozd­ní od­jezd dle ak­tuální mož­nos­ti

vs­tup do fit­ness cen­tra a well­ness cen­tra s ba­zé­nem a sau­na­mi

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.