NA BA­RECH NEBUDE CHY­BĚT MO­ËT ICE IMPÉRIAL Z ŘADY MO­ËT & CHAN­DON.

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

Prv­ní šam­paňs­ké v his­to­rii, kte­ré by­lo vyt­voře­no spe­ciálně pro­to, aby je­ho je­di­neč­né vlast­nos­ti a chuť vy­ni­k­ly na le­du a aby po­s­kyt­lo do­ko­nalé let­ní os­věžení. Zveme Vás do lu­xus­ní Mo­ët Ice Impérial Lounge na te­ra­se Ren­dez- vous, kde se jed­ním douškem ele­gant­ního šam­paňs­ké­ho pře­ne­se­te do slu­n­eč­né­ho svě­ta do­ko­na­los­ti a je­di­nečných pro­žit­ků.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.