LÁZEŇSKÝ POBYT

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

Dopřejte své­mu zdra­ví tra­diční kar­lo­varskou lázeňskou kú­ru v no­vém Pupp Roy­al Spa.

uby­to­vá­ní se snídaní na min. 7 no­cí

vs­tup do fit­ness cen­tra a well­ness cen­tra s ba­zé­nem a sau­na­mi

pro­gram SPA:

vs­tup­ní lé­kařs­ká proh­líd­ka;

před­pis pit­né kú­ry;

17 procedur týd­ně v Pupp Roy­al Spa

ne­bo

pro­gram BE­AU­TY:

kon­zult­ace s od­bor­nou kos­me­tick­ou po­rad­kyní;

týd­ně 15 kos­me­tických oše­tření ne­bo procedur v Pupp Roy­al Spa

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.