LÉČEBNÝ POBYT

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Dopřejte své­mu zdra­ví tra­diční kar­lo­varskou léčeb­nou kú­ru v no­vém Pupp Roy­al Spa. uby­to­vá­ní se snídaní na min. 7 no­cí vs­tup do fit­ness centra a well­ness centra s ba­zé­nem a sau­na­mi pro­gram SPA: vs­tup­ní lé­kařs­ká proh­líd­ka; před­pis pit­né kú­ry – 17 procedur týd­ně v Pupp Roy­al Spa ne­bo pro­gram BEAUTY: kon­zult­ace s od­bor­nou kos­me­tick­ou po­rad­kyní – týd­ně 15 kos­me­tických oše­tření ne­bo procedur v Pupp Roy­al Spa

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.