PODRÝVÁNÍ STÁTU ORepsrpaevkyty39/2016

Respekt - - Dopisy - Anzlík Lukáš Malátek Petr Hanzlík

na denním pořádku. Nedovedu si představit, že bylo možné trať otevířít pro více dopravců, protože by na to prostě neměla kapacitu.

V současné době již modeVrniszoouvčaansénédvdoubkěojliežjnméodúesrenkiyzopvřaenvaéžduvjíoaukjeolperjnavéúdsěepkoydpořbenvaéž, dobnou polehčující okolnost najdeme i u druhého: zárodky pražskéhoužejí bayjetrparťanvy-níjara vypučely dvěptšoídzoábtěnžé,zžvelábdylat.rNaťandyrnuívhěotšuíza jeho vlády. Třetí alespoň sztártaěnžuzsvtláldelac.hNybaízabránil vzniku dmruohoudělndiecrknoi-zrovlnaitcnkéěkvolálidky stranu stále chybí úasmekíůrnilmodernizovat B(Viľoaktiacea–ISnuddruo.měřice,několik úseků (DVoVtuáibcceíla–uvSTKuádlbaouomsraěs–řiciSceoemb, ěl-uvil DsloavubaíŠueTvěátbíno–raN–eSmobaěn-ice),jako Miloš Zeman, ale slav řkiťtoerleézjescokuésatáklteivjietdynsmokěo-kletejnra Ševětín–Nemanice), rem é na jasovuytsvtářlejíjetdankoukroči-távýchod byly několúikzaknááhsordbnlaě. lejné a vytvářejí menší, tak než určitá jak úzkAáto vidíme čhrndelpa.opírámu Miloše existenciZemobaAencačn. néMhepoilooppšríoZrábemlmémaenxui,snkteetnneí-ci obecného dréemuensteníksotmařeíknt(ájeř problému, věšankuje,kteržéemsutásteinkvoemsteunjetávřevlěknéupjreo, jasné, že Marek Švehla mussetlřevdzkáyjmduossetlřevdzkáyjmduo že stát investuje ombojedketrinvitzyactuetovelké prosttrřaetdí,kay možnost pdaokmnoadneircnhiznaecjezdízmínit), snaží se tratí, nkavšaíliztenmía pakvi laaknyá,rdodomuna nich vněídváoměnejezdí ksvea, a aktivně lžietnbíyvlmakěylo, uškodit dboýmta sníevxáimstusjeíc,obrátit ížmeje na ibfyakmtyělpořbivýchod ýjethsoexpiosptuis-us podobnou jícími unrapkultándoásntoí fakty jpakřiomsěořuednrěujiz.ipři jeho popisu nakládánoGottwald a přiměřePneětrjiH.Husák. V V minulém minulém čísle čísle v v rubrice Dopis Dopis z... z... vznikla vznikla důsledkem krácení krácení chyba. chyba. Věta Věta měla správně správně znít: znít: Nájem Nájem jednoho stánku stánku je je padesát padesát dolarů dolarů za den, bylo jich tady dvacet, čili deyn,nbaylmo jicchkta dymdvuažceet,,čili se se takhle takhle vydělalo vydělalo tisíc tisíc dolarů. Za Za chybu chybu se se omlouváme. omlouváme.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.