Proč se učit anglicky

Respekt - - Dopisy -

Respekt 20/2017 S názory Jiřího Soboty souhlasím, myslím ale, že s ustanovením angličtiny jako univerzálního jazykového kódu může souviset několik problémů. Ty pěkně vyjádřil lingvista J. Trabant v článku Vanishing Worldviews. Říká, že např. ve středověku měla Evropa jasný jazyk elit (nebo učenců) latinu. Národními jazyky se nevyjadřovaly nějaké vyšší myšlenky, také v nich nebyla dostatečná vědecká terminologie. Postupem času národní jazyky získávaly vyšší status a situace se změnila: národní jazyky plnily funkci jazyka veřejnosti i elit, měly dostatečnou terminologii. Trabant píše, že dnes angličtina začíná zaujímat tutéž roli, jakou měla latina ve středověku: stává se z ní jazyk vědy, učenců. Z národních jazyků se naproti tomu vytrácí terminologie, nejsou snahy anglické termíny přizpůsobovat národním jazykům.

Touto poznámkou rozhodně nechci kritizovat tendenci klást důraz na angličtinu, která je správná. Jen chci říct, že by mohlo být těžké zabránit tomu, aby se z angličtiny nestal onen „jazyk elit“. Bylo by hezké myslet si, že mladší a nejmladší generace budou díky důrazu na angličtinu na školách tento jazyk brilantně ovládat – třeba to tak bude. Ale když se člověk podívá za hranice větších měst, jak to vypadá na menších školách, má pochybnosti. Jak zařídit, aby i tato část obyvatelstva měla snadný přístup k informacím, které budou předkládány pouze v angličtině? Dokud budou mít lidé svůj rodný, národní jazyk, nebudou si angličtinu z vlastní vůle procvičovat, aby si mohli pročítat aktuální informace o světě. Anna Marklová

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.