Má stát bránit lidem, aby růžový tank přetírali zpátky nazeleno?

(V Brně byli zadrženi tři aktivisté z vojenského klubu policií za to, že se pokusili přetřít na brněnské výstavě Kmeny 90 růžový tank nazeleno.)

Respekt - - Anketa -

Milena Bartlová historička umění, profesorka dějin umění na UPrUM

Momentálně je tento konkrétní tank muzejním exponátem, což znamená, že jej prostě nelze jen tak měnit. Na rozdíl od ostatních exponátů výstavy Kmeny 90 v Moravské galerii se ukázalo, že narůžovo natřený tank č. 23 není muzealizovanou vzpomínkou na minulost, ale že je stále „živý“. Uměleckým dílem podle mě byla původní Černého akce v dubnu 1991, kdy ztělesnění vojenské moci přetřel queer růžovou a symbolicky tak znásilnil militaristické chlapáctví. Pokud dnes autor mylně prohlašuje, že původně pomník byl jen symbolem nadvlády Ruska a okupace 1968, tak motivaci těch, kdo chtějí znovu symbolickou výpověď památky vrátit k připomínce osvobození v květnu 1945, považuji za zcela legitimní.

Krištof Kintera výtvarník

Je to nádherně kuriózní a vyjevuje se nám na onom kusu železa, že principy svobody a liberalismu vytvářejí samozřejmě spousty třecích ploch. Když chceme tyto principy ctít, tak bychom se asi neměli dožadovat státu, aby nás v podobných ohledech reguloval. Davidovo barevné pacifistické gesto bylo v oné době samozřejmě mírotvorné a mělo symboliku, se kterou souzním. To je přece báječné mít tento druh starostí s tanky. Jakou barvou ho natřeme příště? Já navrhuji tu nejčernější z černých.

aleš KnÍŽeK ředitel vojenského historického ústavu

Na otázku, proč má růžový tank zůstat růžový, je z hlediska uchovávání kulturního dědictví jasná odpověď. VHÚ Praha má ve svých sbírkách několik sovětských tanků typu IS-2, které se účastnily bojů o Ostravu. Jeden z nich byl nákladně restaurován a dnes připomíná hrdinství sovětských i našich vojáků podílejících se na osvobození. Příběh růžového tanku je zcela jiný. V červenci 1945 byl věnován vládou SSSR Praze. Namísto tanku typu T-34/85, které osvobozovaly metropoli, byl na pomník umístěn tank typu Josif Stalin IS2, který se osvobozování vůbec nezúčastnil. Jeho přetření narůžovo v roce 1991 tak bylo symbolickým aktem vyrovnání se s minulostí plnou ideologických polopravd a lží. Ve sbírkách VHÚ zůstává coby symbol násilného upravování dějin a dovršení společenských změn po listopadu 1989.

ondřej Bělica výtvarník

Umělecká díla ve veřejném prostoru dávají právo veřejnosti vyjádřit se, některá svou kontroverzí přímo vybízejí k interakci. Občas je fajn, že dílo získává nové vnější vrstvy. Ty poukazují na společnost, ve které se denně pohybujeme. V tomto případě šlo o jakýsi happening, ke kterému si myslím, že zásah policie, následné šetření a případné sankce patří.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.