Odpověď Aleše Konopáska

Respekt - - Dopisy -

Odpověď Aleše Konopáska k článku s názvem Čtyři kulky na severu, publikovanému v týdeníku Respekt dne 25. listopadu 2013: Skutečnosti uváděné v tomto článku ve vztahu k mé osobě jsou nepravdivě zkreslené. Redaktora Ondřeje Kundru jsem informoval, že vzhledem k povinnosti mlčenlivosti nejsem oprávněn sdělovat informace z policejního spisu. Obecně jsem však uvedl, že vyšetřování, na které článek odkazuje, nebylo vedeno proti Romanu Houskovi, ale proti jiné osobě. K osobě Romana Housky jsem redaktorovi řekl, že osobně jsem se s ním setkal až dva roky po mém odchodu od policie.

Ukončení mého služebního poměru v roce 2006 nemělo žádný vliv na smrt Romana Housky v roce 2013 ani na další činnost policejního týmu s názvem „Gate“. Svůj odchod od policie jsem dlouhou dobu předem avizoval kolegům i nadřízeným. Po ukončení služebního poměru u Policie ČR jsem se stal zaměstnancem krajského úřadu v Ústí nad Labem, nikoli tedy politiků, jak je v článku uvedeno.

V článku jsem neoprávněně spojován s vynášením informací z policejního spisu a je naznačováno, že jsem připravoval Romana Housku na policejní výslech. Veškerá tato obvinění odmítám. Během svého služebního poměru pro Policii ČR jsem nikdy neporušil žádnou povinnost a vždy svoji práci vykonával řádně.

Aleš Konopásek

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.