Vzpoura proti špatné maturitě

Respekt - - Dopisy - Jan Weinzettel

Respekt 22/2017 Ústředním bodem článku je otázka číslo 20 z českého jazyka, v níž měli studenti rozeznat čtyři odchylky od pravidelné větné vazby. Otázka je to jistě náročná, zejména pro cizince. Nicméně autorka článku zcela opomíjí skutečnost, že celostátní maturita je ve stejném znění určena všem maturantům bez ohledu na jejich úroveň a jejím cílem je tyto studenty rozdělit od nejlepších po nejhorší. V takovém testu pak nutně musí figurovat velmi jednoduché otázky, na něž odpoví téměř všichni studenti, ale na druhou stranu musí také obsahovat otázky, na které nezná odpověď téměř nikdo, aby se ukázala výjimečnost těch, kteří odpovědět dokážou. V opačném případě, tedy pokud by měly otázky velmi podobnou obtížnost, by byly i výsledky studentů velmi podobné a rozdíly mezi nimi by se projevily minimálně.

Argument dvou učitelek citovaných v článku, tedy že otázka žáky rozhodila a pak se již nedokázali na nic soustředit, je spíše vyjádřením špatné přípravy žáků na test ze strany učitelek. Je zřejmé, že pokud řeším dlouhý a náročný test, pak se nemohu časově ani intelektuálně vyčerpat na jedné otázce v jeho polovině. Otázku, se kterou si nevím rady, přeskočím a mohu se k ní na konci testu vrátit. To měl zřejmě žákům říci někdo již při přípravě na maturitu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.