V londýnském metru se brzy změní oslovení cestujících z „ladies and gentlemen“na povšechné „everyone“. Souhlasíte s tímhle typem genderové politiky a měla by se zavádět i u nás?

Respekt - - Anketa - Více odPoVĚdí na www.ResPekt.cz/anketa

Jana ValdroVá genderová lingvistka

Neexistuje žádné nařízení, jak má být oslovována cestující veřejnost. Kdyby takový předpis existoval, budu jako jazykovědkyně první, kdo jej okamžitě poruší, a začnu nabádat k jeho porušování ostatní. Neboť omezovat vyjadřování znamená omezovat myšlení. Oslovení „everyone“je elegantní, srozumitelné, běžně používané, osvědčené, jazykově úsporné a hlavně zahrnující: Všiml si někdo z kritiků a kritiček, že oslovení „dámy a pánové“nezahrnuje například děti? Nebo je pětiletá dívka dáma či chlapec pán? Změnu oslovení tudíž vítám jako potvrzení dávné zkušenosti, že jediná stálá vlastnost jazyka je jeho proměnlivost. Pestrost jazyka musí odrážet pestrost identit a je v našem vlastním zájmu ji pěstovat. Podceňování a zesměšňování problému jen dokazuje, jak silnou roli šedé eminence jazyk zastává.

Viktor Heumann spoluzakladatel organizace trans*parent pro podporu transgender osob v Čr

Účel londýnského opatření je prostý: zahrnout do oslovení všechny cestující včetně osob neidentifikujících se jednoznačně jako ženy nebo muži. Je to tedy pozitivní signál pro skupinu lidí, která je jinak zvyklá na posměšky či přímo útoky. Správa metra touto drobnou změnou říká „respektujeme vás bez ohledu na vaši identitu“. Pokud jde o české prostředí, naše organizace se určitě snaží používat vstřícnější jazyk, ale hlavní pozornost směřujeme k palčivějším problémům: trans lidé u nás musí kvůli změně dokladů podstoupit sterilizaci, mívají obtížný přístup ke zdravotní péči atd. Je paradoxní, že zprávy jako tato vyvolávají bouřlivé debaty, zatímco vážnějším problémům se dostává mizivé publicity.

lucia ZacHariášoVá zastupitelka Prahy 3 za Zelené, právnička

Podobné jazykové změny spolehlivě zahýbou médii. Ta mnohdy celou věc nafukují a odvádějí pozornost od jiných témat, jako je partnerské násilí, které v ČR zažila každá třetí žena, nebo platové nerovnosti, kdy ženy berou o čtvrtinu míň než muži. Bez mediálního povyku se ale tato symbolická opatření většiny lidí v zásadě nedotknou. Zato pro trans osoby, o které jde v tomto případě, teď bude cestování v Londýně mnohem přívětivější. V Česku bychom pak mohli mluvit třeba o zavedení neutrálních rodných čísel, která trans lidi nenutí odhalovat identitu i při rutinním kontaktu s úřady. Nebo o změně jména jen na základě žádosti, ne podle uvážení náhodné osoby na matrice či striktních zákonných důvodů.

tomáš ZdecHoVSký poslanec evropského parlamentu za kdu-ČSl

Osobně doufám, že se u nás jakékoli genderové ústupky dělat nebudou, protože naprosto nevím, proč bychom měli kvůli pár jedincům slova jako „pán“, „dáma“nebo také „rodina“považovat za neakceptovatelná. Za práva žen má smysl bojovat v oblastech, jako jsou nerovnoměrné platy na stejné pozici, věnovat se ale jakémukoli přepisování z obecného „experti“na genderově korektní „expertky a experti“mi přijde jako obrovská ztráta času a plýtvání lidským potenciálem, protože z toho mají jakýsi užitek maximálně zaměstnanci genderových neziskovek. Většině běžných žen to přijde jen trapné a neznám žádnou, kterou by naopak neurazilo, kdyby ji před porodem místo „maminko“někdo oslovil „těhotná osobo“.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.