Záhada lidského souznění

Respekt - - Dopisy - Ing. František Barták, Ústav fyziologie LF UK v Plzni

Respekt 30/2017 Jsem dlouholetý čtenář Respektu a velmi si vážím jeho serióznosti a kvality, zejména pokud jde o analýzy a komentáře k veřejnému dění. Mám ale pocit, že i příspěvkům, jejichž posláním je popularizace vědy a zákonů přírody, by měla být věnována stejně pečlivá pozornost. Je nepochybné, že se tento druh publikační činnosti neobejde bez značného zjednodušení, nicméně alespoň výběr příkladů ilustrujících popularizované teze by měl být volen tak, aby čtenáře nevystavil nebezpečí mylné představy.

V článku Záhada lidského souznění si autor zvolil jako příklad synchronizace dějů v biologických systémech vznik srdečního rytmu. Údaj o deseti tisících buněk svědčí pro to, že autor měl na mysli buňky tzv. sinoatriálního uzlu, který je skutečně primárním zdrojem srdečního rytmu a dost zásadně se liší od buněk svaloviny srdečních síní a komor. Síňový a komorový myokard je funkční syncytium, jednotlivé buňky nejsou navzájem izolovány, jsou propojeny prostřednictvím zvláštních oblastí povrchové membrány (gap junctions), což zjednodušeně řečeno velmi usnadňuje šíření vzruchu. Buňky této „pracovní“svaloviny nejsou za normálních okolností zdrojem vzruchů. Ten je k nim přiveden prostřednictvím specializovaných buněk tzv. převodního systému, který zajišťuje z funkčního hlediska žádoucí koordinaci kontrakcí pracovní svaloviny komor s následnou efektivní čerpací funkcí srdce. Obrázek v článku použitý má proto zavádějící titulek – tyto buňky (a jsou jich opravdu miliardy) jsou řízeny a odpovídají kontrakcí na vzruchy, které jsou jim „dodány“, a nejsou tudíž „bez šéfa“. Vznik autonomního vzruchu v těchto strukturách je nežádoucí a může mít za následek vážné poruchy rytmu. V tomto smyslu je distribuce primárních podnětů generovaných v sinoatriálním uzlu přísně hierarchická, a dokonce i sinoatriální uzel není v organismu zcela autonomní, protože srdeční rytmus musí, s ohledem na potřeby organismu, být řízen prostřednictvím vegetativního nervového systému. Proto bez bližšího vysvětlení a jisté minimální přesnosti není podle mého názoru srdeční aktivita příliš dobrým příkladem pro demonstraci tématu, o který autorovi šlo.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.