Jean-Claude Juncker přednese tuto středu pravidelné poselství o stavu Evropské unie. Kdybyste ho měli v pár větách zastoupit – jak by vaše hodnocení EU znělo?

Respekt - - Anketa - ČTĚTE TAKÉ RUBRIKU KONTEXT STR. 34–39 VÍCE ODPOVĚDÍ NA WWW. RESPEKT.CZ/ANKETA

Jan PirK kardiochirurg

Úvodem bych si dovolil parafrázovat novoroční projev pana prezidenta Havla: „Vážení občané, Evropská unie nevzkvétá.“Na jedné straně ji sešroubováváme stále více a více předpisy a regulačními nařízeními a na druhé straně necháme do svých zemí nekontrolovaně proudit anonymní masu uprchlíků, kteří jsou zvyklí žít ve zcela jiných životních hodnotách. Značnou část své aktivity věnujeme pravidelnému balení beden a nesmyslnému stěhování z města do města. Jak jsme se opakovaně v dějinách přesvědčili, takovéto civilizace nejsou schopné konkurence a přežití (například starý Řím) proti mladým a zdravým systémům, které jsou na vzestupu. Ale víme, že z globálního hlediska je jednotná Evropa jedinou možnou protiváhou velkých ekonomik, jako je třeba Čína či USA. A protože moje vládnutí toho není schopné, podávám demisi.

Dana Drábová předsedkyně SÚJb

Vážení a milí Evropané, přes všechna negativní sdělení, kterými nás zahlcují nejrůznější zdroje, se nám žije dobře. Zaznamenali jsme obrovské zlepšení mnoha aspektů kvality našeho života. Žijeme déle než kdykoli v historii lidstva, máme lepší zdravotní péči, naše práce je stále méně fyzicky namáhavá, věci, které nám slouží, jsou bezpečnější a spolehlivější. Klademe si však oprávněně otázky o našem budoucím směřování, zejména v důsledku zesilující globalizace. Roste pocit odcizení mezi občany a institucemi. Mým cílem je oživit myšlenky otců zakladatelů našeho společenství. Brusel se přestane pasovat do role univerzálního ochránce a zachránce členských států tam, kde to není třeba. Umožní lidem a regionům, aby si své každodenní problémy řešili sami. A teprve když to bude přesahovat jejich možnosti, nabídne pomocnou ruku.

JaroSlav MillEr rektor Univerzity Palackého v olomouci

Mým národům! Vážené členské země úžasného projektu zvaného Evropská unie. Přiznávám, že také kvůli našim chybám se dnes EU nenachází v dobré kondici. Uvnitř společenství vznikají nové hranice, a to jak mezi severem a jihem v důsledku stávající podoby měnové unie, tak mezi západem a východem v důsledku rozdílných názorů na migrační krizi. Cítím, že nejsem schopen již EU ničím inovativním přispět, proto jsem se rozhodl po dlouholeté službě této vznešené myšlence odejít a přepustit své místo následovníkovi, jenž bude mít demokratický étos, milovat svobodu, bude nezištně sloužit EU, bude vybaven strategickým myšlením a považovat všechny členy za rovnocenné. Věřím, že EU krizi přežije a vyjde z ní jiná a silnější. Tento úkol je ovšem také váš, členské státy. Prosím, nezklamte své občany a budoucí generace.

raDEK ŠPiCar viceprezident Svazu průmyslu a dopravy

Stálo by za to připomenout, proč EU vznikla. Jejím cílem bylo udržet v Evropě mír, plní svůj hlavní úkol. Zároveň by bylo dobré přiznat, že v současné podobě nemůže pokračovat. Není to ani sdružení nezávislých států, ani federace. Přitom krize, kterými prochází, ukazují, jak moc chybí jednotný evropský postup. Stačí vzít tzv. migrační krizi. Nezhoršilo ji „moc Evropy“, ale „málo Evropy“. Selhaly národní státy neschopné bránit své/ naše hranice. S evropskou pohraniční stráží by teď situace vypadala jinak/lépe. Je třeba začít mluvit o federalizaci Evropy. Rozhodnout, co je lepší dělat na úrovni EU a co přenést na tu národní, kde nemusí být všechno všude stejné. Za zvážení by stálo i vytvoření silné evropské vlády hájící zájmy Evropy jako celku a nové parlamentní komory, kde budou své zájmy hájit jednotlivé státy.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.