Když Evropa objevovala cizí světy

Respekt - - Kultura Literatura - JAN LUKAVEC

Kdy začala globalizace? Historikové hledají kořeny v „mezinárodním“obchodu, třeba tom, který před tisíci lety probíhal mezi starým Sumerem a harappskou kulturou. Německý historik Jürgen Sarnowsky shledává ranou fázi v cestách Evropanů od . století až do předminulého století. Věnoval jim knihu Objevování světa, která sleduje cesty všech, kdo se účastnili dobývání a poznávání neevropského světa, a dohromady tak svádí jedince, jejichž mentalita, představy o světě i poslání se výrazně lišily.

Autor deklaruje, že mu šlo zejména o vnímání jiných světů, jež se měnilo podle předpokladů, s nimiž cestovatelé vyráželi. Navzdory tomu však přibližuje hlavně hmotné reálie výprav, případně připomene, co zajímavého daný Evropan jako první popsal, třeba kouření tabáku („jako bychom pozřeli drcený pepř“). Cestovatele z téže epochy nicméně srovnává i podle vztahu a míry zaujatosti k jiným kulturám. Zmiňuje šok, který obě strany nezřídka prožívaly, a nezastírá, že Evropané mnohdy nepřicházeli jako bohatší a vyspělejší. Když Vasco da Gama dorazil do indického Kalikutu s početnými dary, místní hodnostáři prý sotva skrývali pobavení.

Výjimkou nebyly ani omyly a tápání, což se netýká jen Kryštofa Kolumba. Objevitelé se často vydávali za vidinami fantastických říší, jindy přiváželi pyrit a křemen v domnění, že našli zlato a drahokamy. Putování navíc provázely boje mezi evropskými národy a snahy mít objevy pro sebe. Přes tyto potíže i tragédie ale společně – byť zprvu neplánovaně – nashromáždili obdivuhodné množství poznatků. Jeho důsledkem byl náskok ve vědomostech, který podle autora nejpozději od . století vysvětluje evropskou převahu. A souběžně s tím se Evropa čím dál častěji obracela i k jiným kulturním okruhům. K sumě zajímavostí, jež kniha nabízí, tak lze přidat připomínku, že evropské národy oné vyspělosti dosáhly spíše spoluprací než bojem a také ochotou poznávat cizí kultury. Autor je redaktorem časopisu iLiteratura.cz.

Jürgen Sarnowsky Objevování světa Od Marka Pola po Humboldta Přeložil Jan Hlavička Vyšehrad stran

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.