P

Respekt - - Komentáře -

faReed zakaRIa okud daňové plány republikánů projdou Kongresem, bude to pro Spojené státy znamenat předěl. Střednědobým a dlouhodobým důsledkem reformy bude masivní pokles veřejných investic, a ten přijde po desetiletích snižujících se výdajů (v poměru k HDP) na infrastrukturu, vědecký výzkum, odborný výcvik a klíčové vládní agentury. Spojené státy se nemohou věčně vézt na investicích z minulosti a s tímto zákonem vstupujeme do temné budoucnosti.

Daňová reforma podle odhadů zvýší státní dluh v příštích deseti letech o jeden bilion dolarů a někteří experti se domnívají, že skutečný pokles federálních příjmů bude o mnoho vyšší. Jestliže Kongres sám nesníží výdaje, přijdou na řadu automatické škrty, pokud se tedy demokraté s republikány nedohodnou na jejich pozastavení. S nemandatorními vládními výdaji to v každém případě vypadá bledě a potenciální úspory se týkají výdajů na pozemní komunikace a letiště, učňovské a přeškolovací programy, zdravotnický výzkum a další stovky programů. Škrty přijdou v situaci, která je již tak dost obtížná. Jak zdůrazňuje Gary Burtless z think tanku Brookings Institution, společné veřejné investice federální a státních vlád spolu s investicemi samospráv jsou ve vztahu k HDP na nejnižší úrovni za posledních šedesát let.

Spojené státy se tak nacházejí v krizovém okamžiku. Světová banka v srpnu zkoumala 50 zemí a došla k názoru, že Amerika bude mít v nadcházejících dvou desetiletích nejvyšší nepokryté infrastrukturní požadavky. Podívejte se kamkoli. Podle Asociace amerických podniků dopravních staveb je ve Spojených státech témeř 56 tisíc mostů s vadnou statikou, 1900 je přitom součástí dálnic – a po všech dohromady denně přejede 185 milionů vozidel. Jiná zpráva říká, že v roce 1977 federální vláda poskytla 63 procent celkových výdajů pro vodovody a kanalizace, v roce 2014 to ale bylo pouze devět procent. Největší železniční uzel Chicago je tak ucpaný, že nákladnímu vlaku trvá podle občanského sdružení Budujeme americkou budoucnost déle projet samotným městem než se z něj potom dostat do Los Angeles.

Není lepší důkaz krátkozrakosti americké vlády než snižování výdajů na výzkum. Poslední zpráva v časopise Science říká, že soukromé investice do základního výzkumu převyšují poprvé od druhé světové války výdaje státu. V polovině šedesátých let tvořily výdaje na vědu a výzkum deset procent federálního rozpočtu, dnes jsou nižší než čtyři procenta. Senátní verze daňové reformy přitom škrtla klíčové daňové úlevy, jež povzbuzovaly firmy právě k investicím do výzkumu – i když kompromisní návrh obou komor Kongresu je zřejmě zachová. To se děje v situaci, kdy ostatní země, od Německa po Jižní Koreu nebo Čínu, svoje investice prudce zvyšují. Poslední studie například ukazuje, že Čína je na cestě stát se místo Spojených států nejštědřejším investorem do výzkumu v oblasti biomedicíny.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.