Žít v hanbě

Respekt - - Komentáře - Www.Respekt.cz/audIo

Když jsem v osmdesátých letech do Ameriky přišel, uchvátilo mě, jak skvěle funguje americká vláda. Když jsem slýchával stížnosti třeba na daňový úřad nebo řízení letového provozu, často jsem odpovídal: „Víte vůbec, jak hrozně tyhle věci fungují jinde?“Rozhodně ve srovnání s Indií, kde jsem vyrůstal, ale také s Francií nebo Itálií působilo mnoho federálních úřadů kompetentně a profesionálně. Desetiletí kritiky, detailních zásahů ze strany Kongresu a nedostatečného financování si ale vybraly svoji daň. Daňový úřad a podobné instituce jsou dnes osekány na holé minimum. Statistický úřad se připravuje na digitalizaci a nové sčítání lidu, je ale tak svázán nedostatečným rozpočtem, že musel zrušit několik důležitých testů. Řízení letového provozu nyní zaostává za podobnými institucemi v zemích, jako je Kanada, a modernizace jeho vybavení byla kvůli nejistotám a nedostatkům ve financování odložena. Seznam může pokračovat.

Za podfinancováním se skrývají skutečné problémy. Náklady na budování americké infrastruktury jsou astronomické. Během velké hospodářské krize, za druhé světové války a v průběhu většiny studené války pomáhalo vědomí krize a soupeření soustředit pozornost Američanů a vytvářelo pocit naléhavosti, jenž přesahoval politické postoje. Ironické je, že právě v době, kdy se mezinárodní konkurence vystupňovala a kdy mnohé země Ameriku v těchto oblastech překonaly, se Spojené státy propadly do extrémního ideologického soupeření a přijaly tupý libertarianismus, který zemi připravuje o základní investice nezbytné pro její budoucí rozkvět. Ti, kdo budou hlasovat pro daňovou reformu, jež je pravděpodobně nejhorším zákonem této generace, budou žít v hanbě, zatímco se země bude pomalu rozpadat. Autor je americký politolog a publicista. © 2017, Washington Post Writers Group

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.