Jak začít nový život

Respekt - - Dopisy - Hynek Cígler, výzkumný pracovník katedry psychologie, Fakulta sociálních studií MU

Respekt 51–52/2017 V článku podrobně popisujete teorii vyčerpání ega, respektive svalovou hypotézu Roye Baumeistera. Pouze v závěru pak stručně uvádíte, že se v posledních letech jinak „vlivná teorie docela otřásla“. To je však velmi eufemistické označení pro to, co se skutečně stalo.

Protože lidská mysl opravdu funguje „trochu složitěji než bojler“, nelze komplexnost psychologických teorií redukovat do jediného vztahu a ten ověřit jedním experimentem. Teorie zpravidla poskytují celou řadu predikcí, jež lze testovat odděleně a při dílčím neúspěchu třeba příslušnou část teorie revidovat.

Bohužel, v případě teorie vyčerpání ega se řadě laboratoří po celém světě nepodařilo replikovat klíčové experimenty, na nichž celá studie stojí a bez nichž nemůže fungovat – a to při dodržení zcela shodného výzkumného postupu s původními autory. Jinými slovy: teorie vznikla na popisu jevů, které nejsou univerzálně platné a které byly pozorované zřejmě jen náhodou či v důsledku chyby měření (anebo ještě pravděpodobněji z důvodu tzv. pochybných praktik ve výzkumu, ale to je na delší řeč). Teorie tedy není děravá, ale chybná jako celek.

Příčinou popularity teorie vyčerpání ega proto není její vědecká přesnost, ale její (neexistující) potenciál pro trénink lidské mysli, s tím spojená určitá přitažlivost pro laiky a v neposlední řadě rovněž její jednoduchost a přímočarost. Teorie se intuitivně zdá být správná, trénování mozku jako svalu lze popsat a pochopit velmi rychle – naopak vysvětlit důvody, proč je teorie chybná, vyžaduje nesrovnatelně více prostoru a odborných znalostí.

Situaci navíc neprospívá, že jedním z důsledků nereplikovaných experimentů je kromě odmítnutí teorie jako takové navíc i zpochybnění „kvality vědecké práce“jejích původních autorů. Protože se ve světě „vysoké vědy“točí značné peníze a prestiž, může se zdát výhodné výtky odbýt, chyby neuznat a teorie nerevidovat. Laické veřejnosti i části odborníků se vyčerpání ega, sociální priming a další vadné teorie budou líbit i tak.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.